ANBI

Download hier een kopie van de ANBI gegevens zoals hieronder weergegeven.

Gegevens

Naam van de instelling: Stichting Darsilami.
RSIN: 98 33 316
Postadres: Haarsmastraat 14, 7983 KL, Wapse. Tel. 0521-551285
E-mail: st.darsilami@hotmail.com

Doelstelling:

 • Het bevorderen van onderwijs en scholing;
 • Het bevorderen van een goede gezondheid en daarmee samenhangend een gezonde leefomgeving;
 • Het stimuleren van lokale initiatieven die werkgelegenheid bieden;
 • Het ondersteunen van activiteiten op cultureel gebied;
 • Het bieden van noodhulp.

In Darsilami (Gambia) en omgeving;

 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel te bereiken onder andere door:

  • Het ontwikkelen van projecten op het gebied van scholing en gezondheid;
  • Ondersteuning van kleinschalige projecten ter verbetering van de zelfvoorzieningsgraad van de dorpelingen;
  • Het ondersteunen van workshops en trainingen en het geven van voorlichting.

De Stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Beleid van de Stichting

Het beleid van de Stichting is er op gericht, dat er in Darsilami en omgeving een werkgroep komt, die zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid de diverse werkzaamheden van de stichting, in overleg met het bestuur, ten uitvoer brengt.

Inkomsten

De inkomsten van de Stichting zijn afkomstig van donateurs, die zich door middel van eenmalige c.q. regelmatige giften aan ons verbonden hebben. Daarnaast zijn er inkomsten van kerkgenootschappen en verenigingen, die onze Stichting een warm hart toedragen. Soms ontvangt de Stichting giften op beurzen en markten.

Functie bestuurders

a. voorzitter; vacant
b. secretaris; Greet Oosterveld
c. penningmeester; Annie Haanstra

Beloningsbeleid

Voor het werk voor de Stichting wordt geen vergoeding betaald. Wel worden eventuele onkosten vergoed.

Verslag activiteiten

In de gepubliceerde nieuwsbrieven wordt ieder jaar een verslag gedaan van de activiteiten van de Stichting.

Financiële verantwoording

2012
Saldi per 1-1-2012:
€ 1.478,65
Ontvangsten 2012:
vaste bijdragen
€ 4.235,00
giften
€ 8.258,82
sponsoring
€ 5.000,00
rente
€ 13,37
____________
____________
totaal
€ 18.985,84
Uitgaven 2012:
voorlichtingsmaterialen
€ 786,75
kosten betaalrekening
€ 125,84
overdracht Darsilami
€ 4.750,00
Kamer van Koophandel
€ 24,08
diversen
€ 585,44
____________
____________
saldo 31-12-2012
€ 12.713,73
============
============
 
 
2013
Saldi per 1-1-2013:
€ 12,713.73
Ontvangsten 2013:
sponsoring
€ 8,890.00
giften
€ 4,620.65
rente
€ 47,71
____________
____________+
totale inkomsten
€ 13,558.36
subtotaal
€ 26,272.09
Uitgaven 2013:
voorlichtingsmaterialen
€ 204,49
kosten betaalrekening
€ 183,10
overdracht Darsilami
€ 20,550.00
diversen
€ 754.08
____________
____________+
totale uitgaven
€ 21,691.67
____________-
____________-
saldo 31-12-2013
        € 4,580.42
============
============
 
 
2014
Saldi per 1-1-2014:
€ 4.580,42
Ontvangsten 2013:
geoormerkt geld
€ 9.200,-
giften
€ 10.439,50
rente
€ 40,60
____________
____________+
totale inkomsten
€ 19.679,56
subtotaal
€ 24.259,98
Uitgaven 2014:
 
voorlichtingsmaterialen
€ 203,76
kosten betaalrekening
€ 128,66
overdracht Darsilami
€ 11.800,-
diversen
€ 1.557,80
____________
____________+
totale uitgaven
€ 13.690,22
____________
____________-
saldo 31-12-2014
        € 10.569,76
============
============
 
 
2015
Saldi per 1-1-2015:
€ 10.569,76
Ontvangsten 2015:
 
giften
€ 3.772,-
sponsoring
€ 550,-
rente
€ 46,40
____________
____________+
totale inkomsten
€ 4.368,40
subtotaal
€ 14.938,16
Uitgaven 2015:
voorlichtingsmaterialen
€ 230,55
kosten betaalrekening
€ 156,44
overdracht Darsilami
€ 12.300,-
diversen
€ 887,18
____________
____________+
totale uitgaven
€ 13.574,17
____________
____________-
saldo 31-12-2015
        € 1.363,99
============
============
 
 
2016
Saldi per 1-1-2016:
€ 1.363,99
Ontvangsten 2016:
giften
€ 3.305,-
geoormerkte giften
€ 680,-
rente
€ 11,64
____________
____________+
totale inkomsten
€ 3.996,64
subtotaal
€ 5.360,63
Uitgaven 2016:
 
Overdracht Darsilami
€ 4.330,-
Voorlichtingsmateriaal
€ 306,70
Kosten betaalrekening
€ 163,06
overdracht Darsilami
€ 12.300,-
Diversen
€ 178,46
____________
____________+
totale uitgaven
€ 4.978,22
____________
____________-
saldo 31-12-2016
        € 382,41
============
============
 
 
2017
Saldi per 31-12-2016:
€ 382,41
rente
€ 0,03
____________
____________+
subtotaal
€ 382,44
Ontvangsten 2017:
giften
€ 3.025,-
geoormerkte giften
€ 775,-
giften voor Paboy
€ 4.040,-
____________
____________+
totale inkomsten
€ 7.840,-
subtotaal
€ 8.222,44
Uitgaven 2017:
 
Overdracht Darsilami
€ 3.350,-
Kosten betaalrekening
€ 163,06
Diversen
€ 129,50
____________
____________+
totale uitgaven
€ 3.653,33
____________
____________-
saldo 31-12-2017
        € 4.569,11
============
============
 
 
2018
Saldi per 31-12-2017:
€ 4.569,11
____________
____________+
Inkomsten 2018:
rente
€ 0,01
giften
€ 4.138,33
geoormerkte giften
€ 2.350,-
____________
____________+
totale inkomsten
€ 6.488,34
subtotaal
€ 11.057,45
Uitgaven 2018:
 
Overdracht Darsilami
€ 6.756,-
Kosten betaalsverkeer
€ 173,91
Diversen
€ 106,27
____________
____________+
totale uitgaven
€ 7.036,18
____________
____________-
saldo 31-12-2018
        € 4.021,27
============
============