ANBI

Gegevens

Naam van de instelling: Stichting Darsilami.
RSIN: 009833316
Kamer van Koophandel: 41208857
Postadres: Lienland 8, 7981 DZ Diever. Tel. 0521-551285
E-mail: st.darsilami@hotmail.com

Doelstelling:

 • Het bevorderen van onderwijs en scholing;
 • Het bevorderen van een goede gezondheid en daarmee samenhangend een gezonde leefomgeving;
 • Het stimuleren van lokale initiatieven die werkgelegenheid bieden;
 • Het ondersteunen van activiteiten op cultureel gebied;
 • Het bieden van noodhulp.

In Darsilami (Gambia) en omgeving;

 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel te bereiken onder andere door:

  • Het ontwikkelen van projecten op het gebied van scholing en gezondheid;
  • Ondersteuning van kleinschalige projecten ter verbetering van de zelfvoorzieningsgraad van de dorpelingen;
  • Het ondersteunen van workshops en trainingen en het geven van voorlichting.

De Stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Beleid van de Stichting

Het beleid van de Stichting is er op gericht, dat er in Darsilami en omgeving een werkgroep komt, die zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid de diverse werkzaamheden van de stichting, in overleg met het bestuur, ten uitvoer brengt.

Inkomsten

De inkomsten van de Stichting zijn afkomstig van donateurs, die zich door middel van eenmalige c.q. regelmatige giften aan ons verbonden hebben. Daarnaast zijn er inkomsten van kerkgenootschappen en verenigingen, die onze Stichting een warm hart toedragen. Soms ontvangt de Stichting giften op beurzen en markten.

Functie bestuurders

a. voorzitter; Annie Winkel
b. secretaris; Greet Oosterveld
c. penningmeester; Annie Haanstra

Beloningsbeleid

Voor het werk voor de Stichting wordt geen vergoeding betaald. Wel worden eventuele onkosten vergoed.

Verslag activiteiten

In de gepubliceerde nieuwsbrieven wordt ieder jaar een verslag gedaan van de activiteiten van de Stichting.

Financiële verantwoording

Financieel overzicht 2023bedragentotaal
Saldo 31-12-20227.208,38
Ontvangsten 2023:
Rente27,15
Giften2.772,50
Voor Tabo’s kinderen300,00
___________+3.099,65
=============+
10.308,03
Uitgaven 2023:
Overdracht naar Darsilami1.500,00
Bankkosten295,81
Diversen255,98
Geoormerkt geld500,00
___________-2.611,09
=============-
Saldo 31-12-20237.696,94
Het saldo is inclusief geoormerkte giften van € 4.584.–.
Financieel overzicht 2022bedragentotaal
Saldo 31-12-20215.556,26
Ontvangsten 2022:
Giften3.620,00
Voor Tabo’s kinderen300,00
Geoormerkte giften3375,00
___________+7.295,00
=============+
12.851,26
Uitgaven 2022:
Overdracht naar Darsilami3.675,00
Bankkosten237,86
Diversen230,02
Geoormerkt geld1.500,00
___________-5.642,88
=============-
Saldo 31-12-20227.208,38
Het saldo is inclusief geoormerkte giften van € 4.584.–.

Financieel overzicht 2021bedragentotaal
Saldo 31-12-20205.457,85
Ontvangsten 2021:
Giften2.548,50
Geoormerkte giften300,00
Sponsoring500,00
___________+3.348,50
=============+
8.806,35
Uitgaven 2021:
Overdracht naar Darsilami2.800,00
Bankkosten183,72
Diversen266,37
___________-3.250,09
=============-
Saldo 31-12-20215.556,26

In het saldo zit een bedrag van € 3.384,- voor Paboy. De stichting fungeert hierin alleen als tussenpersoon.
Financieel overzicht 2020bedragentotaal
Saldo 31-12-20194.288,47
Ontvangsten 2020:
Giften4.867,83
Tabo’s kinderen225,00
Geoormerkte giften1000,00
___________ +6.092,83
============= +
10.381,30
Uitgaven 2020:
Voorlichtingsmateriaal96,95
Overdracht naar Darsilami4.540,00
Bankkosten182,70
Diversen103,80
___________ –4.923,45
============= –
Saldo 31-12-20205.457,85
In het saldo zit een bedrag van € 2.884,- voor Paboy. De stichting fungeert hierin alleen als tussenpersoon.
Financieel overzicht 2019bedragentotaal
Saldo 31-12-20184.021,27
Ontvangsten 2019:
Rente 20180,03
Giften3.812,00
Geoormerkte giften300,00
Kruisposten220,00
___________ +
4.332,03
Uitgaven 2019:
Overdracht naar Darsilami3.400,00
Kosten betalingsverkeer187,56
Kruisposten220,00
Diversen141,92
___________ –
4.064,83
————–
Saldo 31-12-20194.288,47
PM: Van dit bedrag is er €.2884,00 gereserveerd voor Paboy.
Financieel overzicht 2018bedragentotaal
Saldo 31-12-20174.569,11
Ontvangsten 2018:
Rente 20170,01
Giften4.138,33
Geoormerkte giften2.350,00
___________ +
6.488,34
Uitgaven 2018:
Overdracht naar Darsilami6.756,00
Kosten betalingsverkeer173,91
Diversen106,27
___________ –
7.036,18
————–
Saldo 31-12-20184.021,27
Financieel overzicht 2017bedragentotaal
Saldo 31-12-2016382,41
Ontvangsten 2017:
Rente 20160,03
Giften3.025,00
Geoormerkte giften775,00
Giften voor Paboy4.040,00
___________ +
7.840,00
Uitgaven 2017:
Overdracht naar Darsilami3.350,00
Kosten betaalrekening163,06
Diversen129,50
___________ –
3.653,33
————–
Saldo 31-12-20174.569,11
Financieel overzicht 2016bedragentotaal
Saldo 31-12-20151.363,99
Ontvangsten 2016:
Rente 201511,64
Giften3.305,00
Geoormerkte giften680,00
___________ +
3.996,64
Uitgaven 2016:
Overdracht naar Darsilami4.330,00
Kosten betaalrekening163,06
Voorlichtingsmateriaal306,70
Diversen178,46
___________ –
4.978,22
————–
Saldo 31-12-2016382,41
Financieel overzicht 2015bedragentotaal
Saldo 31-12-201410.569,76
Ontvangsten 2015:
Rente 201446,40
Giften3.772,00
Geoormerkte giften550,00
___________ +
4.368,40
Uitgaven 2015:
Overdracht naar Darsilami12.300,00
Kosten betaalrekening156,44
Voorlichtingsmateriaal230,55
Diversen887,18
___________ –
13.574,17
————–
Saldo 31-12-20151.363,99
Financieel overzicht 2014bedragentotaal
Saldo 31-12-20134.580,42
Ontvangsten 2014:
Rente 201340,60
Giften10.439,50
Geoormerkte giften9.200,00
___________ +
19.679,56
Uitgaven 2014:
Overdracht naar Darsilami11.800,00
Kosten betaalrekening128,66
Voorlichtingsmateriaal203,76
Diversen1.557,80
___________ –
13.690,22
————–
Saldo 31-12-201410.569,76
Financieel overzicht 2013bedragentotaal
Saldo 31-12-201212,713.73
Ontvangsten 2013:
Rente 201247,71
Giften4,620.65
Geoormerkte giften8,890,00
___________ +
13,558.36
Uitgaven 2013:
Overdracht naar Darsilami20.550,00
Kosten betaalrekening183,10
Voorlichtingsmateriaal204,49
Diversen754,08
___________ –
21.691,67
————–
Saldo 31-12-20134,580.42
Financieel overzicht 2012bedragentotaal
Saldo 01-01-20121.478,65
Ontvangsten 2012:
Rente 201113,37
Vaste bijdragen4.235,00
Giften8.258,82
Geoormerkte giften5.000,00
___________ +
18.985,84
Uitgaven 2012:
Overdracht naar Darsilami4.750,00
Kosten betaalrekening125,84
Voorlichtingsmateriaal786,75
Kamer van Koophandel24,08
Diversen585,44
___________ –
12.713,73
————–
Saldo 31-12-201212,713.73