Projecten

Onderwijs en scholing

Schoolklas bij het schoolfeest

Schoolklas bij het schoolfeest

In Darsilami wonen meerdere bevolkingsgroepen samen, ieder met hun eigen cultuur en taal. Er bestaat geen leerplicht, en het geeft ook niet wanneer kinderen voor het eerst naar school gaan. Een vervolgopleiding wordt maar door 25% van de kinderen gevolgd. Het zes jaar durende lager onderwijs is gratis maar om een kind naar school te laten gaan moeten ouders een schooluniform en schoolgeld betalen maar ook pennen, potloden en schriften wat soms toch teveel is voor ouders en familie.

Naar de basis- en kleuterschool

Naar de basis- en kleuterschool

Studenten van het middelbaar en technisch onderwijs

Studenten van het middelbaar en technisch onderwijs

Op de middelbare scholen hoeven meisjes geen schoolgeld te betalen, de jongens wel. De hogere scholen berekenen hun kosten volledig door aan de ouders; het gaat hier om administratieve opleidingen, hotelschool en middelbaar technisch onderwijs.

In Darsilami is een basisschool met een kleine 600 leerlingen, twee kleuterscholen en een ‘middle’ school. Alle scholen hebben nog vele wensen voor verbetering van het onderwijs zoals goede banken, leermateriaal, boeken, reparatie van een dak, aanleg van een schooltuin etc. In naburige dorpen is het vrijwel hetzelfde.

We ondersteunen zoveel mogelijk projecten voor kinderen op de kleuterschool, de lagere school en het voortgezet onderwijs.

Stimuleren lokale bedrijven

Visverkoper in Darsilami

Visverkoper in Darsilami

Winkeltje in Darsilami

Winkeltje in Darsilami

In het dorp zijn een aantal plaatselijke bedrijfjes, zoals een naaiatelier, een visverkoper, een winkeltje, een smid, et cetera. Activiteiten die op lokaal niveau in een behoefte voorzien, die werkgelegenheid bieden maar altijd in een kwetsbare positie verkeren. De economie van Gambia behoort tot de zwakste in de wereld. In Gambia leeft 15% van de bevolking onder de armoedegrens wat betekent dat ze niet in staat zijn om in hun eerste levensbehoeften te voorzien, 18% leeft op die grens en 67% leeft net boven de armoedegrens. Deze cijfers gelden ook voor Darsilami.

Met deze projecten stimuleren wij lokale initiatieven voor kleinschalige ondernemingen, waardoor dorpelingen in eigen onderhoud kunnen voorzien.

Gezondheid en medische zorg

Gezondheidswerker in Macouda

Gezondheidswerker in Macouda

Het nieuwe gezondheidscentrum in Macouda

Het nieuwe gezondheidscentrum in Macouda

Het gezondheidscentrum in Darsilami is goed uitgerust en krijgt financiƫle steun van een stichting uit Keulen in Duitsland. Echter in naburige dorpen zoals in Macouda, net over de grens met Senegal, zijn de voorzieningen minder gunstig. Daar wordt het centrum bemand door een gezondheidswerker, die in moeilijke omstandigheden en met weinig materiaal en medicijnen zijn werk moet doen.

Vroedvrouw in Macouda

Vroedvrouw in Macouda

Inmiddels is er met behulp van diverse donateurs van de stichting, in plaats van het lemen gebouw een nieuw

Links het gerenoveerde gezondheidscentrum in Katack

Links het gerenoveerde gezondheidscentrum in Katack

gezondheidscentrum annex kraamkliniek gekomen. Maar medicijnen, instrumenten en verband blijven een steeds terugkerende kostenpost. Ook een goede keuken voor de kraamkliniek blijft nog een wens.

Iets verder van de grens bij Darsilami ligt Katack, ook in Senegal. Daar heeft Stichting Darsilami een leegstaand gebouw gerenoveerd tot een gezondheidscentrum. Het oude centrum wordt kraamkliniek. Ook daar zijn nog vele wensen te vervullen, zoals aanleg elektriciteit, instrumenten en verbandmiddelen.

Directe noodhulp

De grote kinderen zorgen voor de kleinen

De grote kinderen zorgen voor de kleinen

Traditionele keuken in Darsilami

Traditionele keuken in Darsilami

Dit is directe hulp waar die nodig is bij onverwachte situaties zoals:

  • ondersteuning voor medische behandeling
  • onverwachte schoolkosten
  • sociale familieondersteuning
  • onverwachte kosten in levensonderhoud
  • kapot gaan van een naaimachine
  • de fiets van de visman
  • wegvallen van toegezegde ondersteuning
Dansen op straat

Dansen op straat

Ondersteuning culturele activiteiten

Culturele aktiviteiten voor de bewoners van het gebied komen de gemeenschap als geheel ten goede.

Door geld te doneren ondersteunt u de ontwikkeling van bovenstaande projecten.