Nieuwsbrief 11

Stichting Darsilami

DarsilamiStichting Darsilami, opgericht in 2005, is een ondersteuningsproject voor Darsilami en omgeving in Gambia. De stichting wil hulp bieden bij:

 • gezondheid, medische zorg
 • onderwijs en scholing
 • stimuleren lokale bedrijfjes
 • culturele activiteiten
 • directe nood
De smid maakt de steel van een bijl

De smid maakt de steel van een bijl

De hulpverlening in Darsilami wordt georganiseerd door Tabo Bojang en een comité, waarvan de drie deelnemers afkomstig zijn uit omliggende dorpen. In overleg met het bestuur in Nederland voeren zij samen de projecten uit in Gambia en Senegal. Willemien Oosterveld heeft een adviserende functie, zowel voor wat betreft de uitvoering in Darsilami als voor het bestuur in Nederland.

Aan de oever van het riviertje tussen Darsilami en Sifoe

Aan de oever van het riviertje tussen Darsilami en Sifoe

De stichting is een initiatief van Jan Dinkelaar, Claartje Dirksmeier en Greet Oosterveld, samen met Willemien Oosterveld en Tabo Bojang. Tabo heeft een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van het dorp (zijn grootvader heeft het dorp gesticht) en is betrokken bij de ondersteuning van tal van ecologische en sociale projecten. Hij is halverwege 2016 zelf dorpshoofd geworden. De bestuursleden proberen Darsilami regelmatig te bezoeken en Willemien Oosterveld gaat er tweemaal per jaar heen.

Het doel van de stichting is het ondersteunen van kleinschalige projecten waarbij de hulp direct ten goede komt aan de plaatselijke bevolking; de vraag dient vanuit de bewoners zelf te komen. De stichting werkt zonder winstoogmerk.

Vragen

Mocht u als donateur of lezer van de nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Informatie

Strijken met kooltjes en baby op de rug

Strijken met kooltjes en baby op de rug

Feest van de Jola's in Darsilami

Feest van de Jola’s in Darsilami

Nieuwe oogst van mango's

Nieuwe oogst van mango’s

De folder of nieuwsbrief kunt u aanvragen bij:
Stichting Darsilami
Haarsmastraat 14
7983 KL Wapse
telefoon: 0521 551285
email: st.darsilami@hotmail.com
IBAN: NL96 INGB 0001 3127 39
BIC: INGBNL2A

Bestuur

Het bestuur heeft de volgende samenstelling:

 • Voorzitter: vacant
 • Secretaris: Greet Oosterveld
 • Penningmeester: Annie Haanstra

DonMeisjes op straat in Darsilami aties

Alle giften zijn welkom, de kleine, de grote, eenmalig of niet eenmalig en natuurlijk de donaties via het 5x 50 project (u schenkt vijf jaar 50 euro per jaar). Uw giften aan onze stichting zijn aftrekbaar voor de belasting. Als u de stichting niet meer wilt ondersteunen en uw donatie gaat stoppen, wilt u dit dan doorgeven aan onze administratie.

Een nieuwe wettelijke regeling is dat op de bankafschriften niet meer het volledige adres van de gevers vermeld wordt, waardoor het sturen van bedankbrieven en/of de Nieuwsbrief niet meer mogelijk is. Wilt u bij uw donatie daarom uw volledige adres vermelden!

Bericht van onze voorzitter

Jan Dinkelaar

Jan aan het fotograferen, niet in Gambia, maar in het Arboretum in Rotterdam

Na 12 jaar neem ik, Jan Dinkelaar, afscheid van het bestuur van de stichting Darsilami en omstreken.

Na een bezoek aan Gambia zo’n 13 jaar geleden, werd ik een van de initiatiefnemers van de stichting en heb ik deze functie met enthousiasme en energie uitgevoerd. Nu is het een moment gekomen om “het stokje door te geven”. Jarenlang heb ik met plezier het dorpje Darsilami in Gambia, bezocht, samengewerkt met de andere bestuursleden Greet, Annie en Claartje, onze adviseur Willemien en natuurlijk niet te vergeten Tabo en het comité in Darsilami. Het bezoeken van Gambia is voor mij wegens gezondheid jammer genoeg niet meer mogelijk, maar nog steeds voel ik iedere keer een soort heimwee als ik op de televisie een programma zie over Gambia en aan de vrolijkheid en vriendelijkheid van de Gambianen terugdenk. Het verlangen blijft aanwezig.

Moeder en zoonHet bestuur kijkt nu uit naar iemand die met enthousiasme de functie van voorzitter kan overnemen (het stokje).
Mocht je interesse hebben dan kun je voor informatie de bestuursleden bellen.

nieuwsbrief11_mandenDe stichting wil hulp bieden bij medische zorg, bij scholing, bij het stimuleren van kleine bedrijfjes en vooral bij directe nood. Soms lijkt het één belangrijker dan het ander maar veel is afhankelijk van het weer in Gambia, met name van de regentijd in de zomer. We moeten altijd weer beslissen wat hoognodig is, en dat is moeilijk met ons beperkte budget. Het blijft lastig om de nood te zien in Gambia, hoewel het ook in Nederland voor veel mensen een moeilijke tijd is; maar hier is er een infrastructuur die voor de eerste opvang kan zorgen. Dit ontbreekt volledig in Gambia, alles moet van initiatieven komen van vooral kleine stichtingen zoals de onze en van familiebanden die in Gambia gelukkig hecht zijn.

Ik wens de stichting een goede toekomst toe met nieuwe projecten, zoals het kleermakersproject.
Collega bestuursleden, alle donateurs en mensen die zich hebben ingezet:
Dank!

Kleermakersworkshop

Meehelpen aan een bijzonder plan?

Dak vervangen

Een dak dat vervangen moet worden na de storm van 23-08-2016

Een aantal actieve Gambianen willen samen een kleermakersworkshop opzetten. Deze mensen komen allen uit de omgeving van Brikama, waar ze de workshop willen starten.
Ze hebben een bijzonder doel. Het gaat niet in de eerste plaats om het werk verschaffen aan een paar kleermakers, maar ze willen een buffer vormen voor mensen in nood, zodra er voldoende inkomsten zijn. In deze nieuwsbrieven hebben we het vaak gehad over de regentijd waarin de nood hoog kan oplopen: geen geld voor eten, om naar de dokter te gaan, medicijnen te kopen, om een dak te vervangen dat door hevige wind en storm van het huis is gewaaid.

Na jaren van grotere projecten (de bouw van een paar kleuterscholen en een gezondheids-centrum) met meer giften en donaties lijken nu magere jaren aangebroken voor Stichting Darsilami. Er is geen geld meer om aan de vele vragen voor hulp gehoor te geven. Daarom willen we heel graag dit initiatief ondersteunen om als groep hulp aan anderen te geven! Zelfhulp is altijd de beste.

Stoffen in Brikama

Stoffen in Brikama

Kleermakers zijn altijd nodig. Kleding wordt in veel Afrikaanse landen niet in een winkel gekocht, maar iedereen laat zijn nieuwe jurk, nieuwe boubou of driedelige outfit altijd bij een kleermaker maken. Je brengt de stof die je uitgezocht hebt, laat de maat opnemen, kiest een model uit en na een paar dagen haal je het geheel op. Bij feestdagen als het Suikerfeest, het Schapenslachtfeest en voor de christenen Kerst en Pasen, bij naamgevingsceremonies, trouwerijen, bijzondere gebeurtenissen in groepsverband moeten er heel vaak nieuwe kleren komen. Werk genoeg dus en zeker in Brikama, dat het grotere centrum is van de hele omgeving met tientallen dorpen daaromheen.

Markt in Brikama

Markt in Brikama

De bedoeling is om klein te beginnen met de workshop en, zodra er geld binnen komt, langzamerhand uit te breiden. De groep heeft een plan gemaakt voor vijf naaimachines, van eenvoudige machine tot één die heel gedetailleerd borduurwerk kan maken (vrijwel alle kleding wordt met allerlei randen en banen versierd). De plek waar tegen weinig geld begonnen kan worden is er al. Alleen moeten er een paar muren en een afdak gemaakt worden. De kosten van elektriciteit en dergelijke worden uit de inkomsten betaald. Het totaal van naaimachines en onderdak komt neer op een kleine €5000. Met een bedrag van zo’n €2500 kunnen zij al beginnen. De rest van de machines kan dan gaandeweg aangeschaft worden. Het lijkt ons een goed plan, maar nu is de vraag: hoe komt deze groep aan het benodigde startkapitaal?

Daarom vragen we deze keer een extra gift voor het opzetten van dit speciale project, de kleermakersworkshop die zelfhulp genereert!
Misschien hebben jullie ook ideeën om extra geld hiervoor binnen te krijgen?

Giften en ideeën van harte welkom!!! Neem contact met ons op en vermeld hierbij graag: “kleermakersworkshop”.

Nieuws over Darsilami en omgeving

Tabo en Mba Jaferreh (alkalo)

Tabo en Mba Jaferreh (alkalo)

Het dorpshoofd, een tante van Tabo Bojang, is eind juni 2016 overleden. Een half jaar eerder kreeg ze een beroerte, waardoor ze halfzijdig verlamd raakte en sindsdien ging ze steeds meer achteruit. Tabo deed al vele jaren het nodige werk van dorpshoofd (zijn tante kon niet lezen en schrijven), maar misschien wordt hij nu ook officieel “alkalo” (dorpshoofd) van Darsilami.

Sinds een jaar waren er strubbelingen bij de grens met Senegal. Deze loopt aan de zuidkant langs Darsilami. Kennelijk is nooit vastgesteld waar die grens precies loopt. Verschillende pogingen zijn gedaan, maar tot nu toe zonder duidelijk resultaat. Het gevolg was dat er geen

Na het werken in haar moestuin

Na het werken in haar moestuin

Gambiaanse auto’s Senegal in mochten en geen Senegalese auto’s Gambia in. Taxi-brommers namen toen het vervoer van mensen en bagage over. Kortgeleden is het verkeer weer genormaliseerd en de hele situatie is gekalmeerd. Ooit moet de grens daar officieel worden vastgesteld.

Sinds midden 2014 is er elektriciteit in Darsilami. Het watersysteem van het dorp kan, naast de aandrijving door zonnepanelen, ook op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Dat betekent dat er bijna dag en nacht water kan zijn. Alle families moeten daar maandelijks een bepaald bedrag voor betalen.

De regentijd is in augustus op zijn hevigst, althans zo hoort het te zijn om voldoende water in de grond te krijgen. Eind juli is er een enorme storm geweest met blikseminslag en verbrande en vernielde huizen. Hele bomen werden ontworteld. Begin augustus echter liet de regen op zich wachten en dat terwijl er al ingezaaid was (met name rijst.) Het is altijd spannend of de oogst dit jaar zal lukken.

Verslag van de activiteiten van het afgelopen seizoen 2015 – 2016

Gezondheid en medische zorg

 • Zoals elk jaar werden verschillende individuele mensen geholpen aan medicijnen, bezoek aan ziekenhuis of gezondheidscentrum en het transport daarheen.
 • Het dorp Kulobori en Sanchaba Jola in de Casamance, op ongeveer 25 km ten zuiden van Darsilami, kregen muskietennetten
 • Het gezondheidscentrum van Dombondir, ook in Senegal, diverse medicijnen.
 • De renovatie van het gezondheidscentrum in Katack, in de Casamance, Senegal, is klaar. Alles verbouwd, nieuw dak erop, plafonds gemaakt en muren, deuren en ramen geverfd.
Ingang van het nieuw geverfde gezondheidscentrum

Ingang van het nieuw geverfde gezondheidscentrum

Door een inzamelingsactie van twee verpleegkundigen uit Amsterdam kunnen er in Katack meubels, bedden, banken en kasten gemaakt worden. Het meubilair wordt door de plaatselijke timmerlieden gemaakt. Graag hadden we daarvan foto’s laten zien, maar de weg van Darsilami naar Katack is in de regentijd heel moeilijk begaanbaar.

Katack is een klein dorp, op zo’n 15 km van de zuidelijke grens Gambia-Senegal. Het ligt in het zuidelijk gedeelte van Senegal, dat de Casamance wordt genoemd, in de buurt van de grotere plaats Diouloulou (loodrecht onder Banjul). De inwoners van Katack zijn vrijwel allemaal Diola, een bevolkingsgroep die zowel in Senegal als in Gambia woont. Ze leven met name van de landbouw.
Geen verharde wegen, nog geen elektriciteit.

Willemien op bezoek in Katack

Willemien op bezoek in Katack

Met hulp van Stichting Darsilami is een voormalig gebouw van het Rode Kruis tussen mei 2015 en mei 2016 gerenoveerd tot gezondheidscentrum . Het voormalig gezondheidscentrum wordt nu kraamkliniek. De kraamkliniek die de bevolking zelf van leem had gebouwd voldeed niet meer door alle termieten die de muren vernielden.

Katack is een actief dorp, dat zelf wil bijdragen tot een goede gezondheid van bewoners, van moeders en baby’s. Een van de inwoners is opgeleid tot gezondheidswerker en een van de jongere vrouwen zal naar een officiële opleiding voor vroedvrouwen gestuurd worden. In de oude kraamkliniek werkt op dit moment nog een traditionele vroedvrouw, die al op leeftijd is.

Een tweede wens, hopelijk later, is een zonnepanelensysteem met een kleine koelkast om vaccins te bewaren.

Verslag van Willemien van een bezoek aan Katack (mei 2016)

Tabo en ik ieder achterop een motor, zo rijden we ‘s morgens in alle vroegte naar Katack. Bij de Senegalese militairen geen enkel probleem. We worden niet onnodig opgehouden, hoeven zelfs niet te stoppen. Katack had daarvoor gezorgd. De gezondheidswerker van Katack kent het hoofd van de militairen, dat helpt altijd in Afrika!

In Katack aangekomen kloppen we eerst al het rode stof van onze kleren voordat we het groepje notabelen begroeten. Behalve de gezondheidswerker en de vroedvrouw in opleiding zijn ook het dorpshoofd en de imam daar plus nog wat mensen van het gezondheidscomité. Het gebouw dat als Katack gezondheidscentrumgezondheidscentrum dienst zal gaan doen is helemaal geverfd, op een enkel raam nagelaten. Aan het meubilair wordt gewerkt. Jammer genoeg is de timmerman er niet om te zien waar hij mee bezig is. Al het overige hout ligt keurig opgestapeld naast het gezondheidscentrum. Wanneer het meubilair klaar zal zijn kan niemand zeggen, maar vast en zeker gauw, zegt iedereen! Tabo en ik maken foto’s van het centrum en ik geef het groepje de foto’s die de verpleegkundigen en ook wij de vorige keer hebben genomen. Als we terug willen gaan blijkt een band lek. Geen nood: gewoon met z’n drieën op één motor!

Onderwijs en scholing

Bezoek aan kleuterschool in Fullakunda

Bezoek aan kleuterschool in Fullakunda

Behalve hulp aan individuele leerlingen die door omstandigheden het schoolgeld van dat moment niet konden opbrengen werden er een aantal bijdragen geleverd aan scholen:
aanschaf van golfplaten voor een kleuterschool in Kassakunda,

 • voor een gebouw voor volwassenenonderwijs in Berending,
 • voor tuinmateriaal voor de Jamisa Middle School in Brikama,
 • een voedselprogramma van een kleuterschool in Darsilami,
 • voor de bouw van een Skill Center in Sifoe.

Om een idee te geven: dit waren geen grote bedragen, maar tussen de € 60 en € 185 per school.

Stimuleren van werk

VervoerDiverse kleine hulpprogramma’s op verschillende locaties. Voor een aantal projecten werd een bijdrage (tussen de € 45 en € 95) gegeven:

 • watersysteem van een groentetuin in Farato,
 • omheining van een tuin met cashewbomen in Serekundanding (Klein Serekunda),
 • tuinmateriaal voor een tuin van de Marakissa Ward (een aantal dorpen samen),
 • omheining van een groentetuin in Bantanyima, net over de grens in Senegal,
 • hulp bij cashewnotenhandel.

Directe nood

StormHet hele jaar door zijn er altijd mensen die het af en toe niet redden. Een zak rijst, geld voor eten, kleding, medicatie, transport brengen dan uitkomst in de nood. In de regentijd is die nood veel hoger. Door extreme regen, wind en storm worden huizen of gedeeltes van huizen beschadigd. Dit jaar is er in de regentijd geen geld meer in kas voor dit soort noodsituaties, tot grote bezorgdheid van het comité van Stichting Darsilami, waaronder ook Tabo Bojang.

Bericht van Tabo:
On Tuesday 23d of August very heavy rain and heavy wind destroyed 4 houses in the village. It is very serious. The 4 families have to migrate to locate to other families very inconveniently.
Many other villages and towns were affected too. Urgent help is needed. Among these victims is Ado’s uncle Mannehba. Both roofs went completely out of the house. Nobody can sleep in any of these houses. Today also reports reached me about another house that was affected, which I did not yet know.
Tabo

Culturele activiteiten

DansenEr werden maar een aantal activiteiten bekostigd:

 • Een bijdrage werd gegeven aan een gemeenschapscentrum in Mahamouda, Casamance.
 • De speelplaatsen in Darsilami en Macouda moesten telkens weer hersteld worden. Hout vraagt veel onderhoud, vooral in een tropisch klimaat met grote verschillen in vochtigheid en droogte. De kosten lopen zo op dat de reparaties na zoveel jaar onderhoud niet meer gefinancierd kunnen worden.