Nieuwsbrief 12

Stichting Darsilami

Stichting Darsilami, opgericht in 2005, is een ondersteuningsproject voor Darsilami en omgeving in Gambia. De stichting wil hulp bieden bij:

  • gezondheid, medische zorg
  • onderwijs en scholing
  • stimuleren lokale bedrijfjes
  • culturele activiteiten
  • directe nood

De hulpverlening in Darsilami wordt georganiseerd door Tabo Bojang en een comité, waarvan de drie deelnemers afkomstig zijn uit omliggende dorpen. In overleg met het bestuur in Nederland voeren zij samen de projecten uit in Gambia en Senegal.

Albino en Tabo

Albino en Tabo

Willemien Oosterveld heeft een adviserende functie, zowel voor wat betreft de uitvoering in Darsilami als voor het bestuur in Nederland.

De stichting is een initiatief van Jan Dinkelaar, Claartje Dirksmeier en Greet Oosterveld (het eerst gevormde bestuur in Nederland) samen met Willemien Oosterveld en Tabo Bojang. Tabo heeft een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van het dorp. Zijn grootvader heeft het dorp gesticht. Inmiddels is Tabo dorpshoofd (alkalo). Hij is betrokken bij de ondersteuning van tal van ecologische en sociale projecten. Willemien Oosterveld gaat er tweemaal per jaar naar toe.

Het doel van de stichting is het ondersteunen van kleinschalige projecten waarbij de hulp direct ten goede komt aan de plaatselijke bevolking.

De vraag dient vanuit de bewoners zelf te komen

De stichting werkt zonder winstoogmerk.

Vragen

Mocht u als donateur of lezer van de nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Informatie

Vrouwen uit Darsilami komen terug van hun groentetuin

Vrouwen uit Darsilami komen terug van hun groentetuin

De folder of nieuwsbrief kunt u aanvragen bij:
Stichting Darsilami
Haarsmastraat 14
7983 KL Wapse
telefoon: 0521 551285
email: st.darsilami@hotmail.com

Bestuur

Voorzitter/penningmeester: Annie Haanstra;
secretaris: Greet Oosterveld.

Donaties

Trouwfeest in Darsilami

Trouwfeest in Darsilami

Alle giften zijn welkom, de kleine, de grote, eenmalig of niet eenmalig.
Uw giften aan onze stichting zijn aftrekbaar voor de belasting.

Banken mogen wettelijk geen adresgegevens bij een betaling vermelden. Het is daarom voor ons niet altijd mogelijk de gevers een bedankbrief en/of nieuwsbrief te sturen. Wilt u daarom bij uw donatie uw adresgegevens vermelden?

Bank: IBAN: NL96 INGB 0001 3127 39
BIC: INGBNL2A

Over Gambia en Darsilami en omgeving

Jongetjes in Darsilami

Jongetjes in Darsilami

In december 2016 waren er presidentsverkiezingen. Zoals velen inmiddels weten werd Adama Barrow gekozen en niet Yaya Jammeh, die al 22 jaar aan de macht was. In eerste instantie stemde Jammeh ermee in af te treden, maar nog geen week later veranderde hij van gedachten. De gebeurtenissen tijdens de spannende week in januari van “oude president er al of niet uit en nieuwe president er al of niet in” konden we zelfs in Nederland op de televisie volgen. Op de dag dat de nieuwe Amerikaanse president werd geïnaugureerd kwam ook Gambia in het Nederlandse journaal, een unicum.

Heel veel mensen uit Darsilami zijn die onzekere weken naar de Casamance, Senegal, gevlucht, ook van de compound van Tabo Bojang. Militairen van Ecowas (Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten) kwamen ook bij Darsilami het land binnen. In die tijd was iedereen toch heel angstig en gespannen. Toén wist nog niemand dat er geen bloed zou vloeien. Jammeh vertrok naar Equatoriaal Guinee en Barrow deed zijn intrede als president.

Intocht van een partij in Darsilami

Intocht van een partij in Darsilami

Daarna kwam een tijd van onzekerheid en enige chaos. Er was nog geen duidelijke regelgeving, maar wel angst om vereenzelvigd te worden met het oude regime en spannend om van de vrijheid van zoveel verschillende partijen te genieten. De laatste helft van maart waren er parlementsverkiezingen. Geweldig om te zien hoe de ene na de andere partij, met veel vertoon, Darsilami binnen kwam rijden en een bijeenkomst hield met partijgenoten en nieuwsgierigen (vooral kinderen). De coalitie van partijen (waardoor Barrow aan het roer kon komen) is al heel gauw na de inauguratie uit elkaar gevallen.

Het zal ongetwijfeld nog een hele tijd duren voordat Gambia haar eigen bevredigende politieke vorm gevonden heeft. En dat is geen wonder na zoveel jaren (Engels) kolonialisme en daarna de onafhankelijkheid met eerst 30 jaar Jawara als president en daarna 22 jaar Jammeh.

Omgehakte bomen

Omgehakte bomen

Er is weinig ervaring met andere bestuursvormen; democratie is: “doen waar je zin in hebt” denken veel mensen. Dat blijkt uit het volgende voorbeeld. Tot groot verdriet van Tabo Bojang (die sinds juli vorig jaar officieel alkalo, dorpshoofd, is) en ook van anderen uit het dorp, werden enorm veel grote,
Bomen worden afgevoerd uit Darsilami

Bomen worden afgevoerd uit Darsilami

dikke bomen (tussen de 60 en 70) omgezaagd rondom Darsilami en aan een handelaar in Brikama verkocht. Tabo is al jaren en jaren bezig om mensen ervan bewust te maken, dat bomen behouden moeten blijven en nieuwe aanplant nodig is. Ook in vorige nieuwsbrieven schreven we hierover.

In Brikama, maar eigenlijk overal, is het veel smeriger en viezer dan daarvoor. Plastic zakken mogen weer, schoonmaken hoeft niet meer. Misschien hoort dat ook bij de chaos van het begin van een nieuwe tijd.

Gambia wordt financieel geholpen door o.a. de Europese Unie. In augustus is met de U.N.besproken of een Commissie van Waarheid, Verzoening en Herstel zinnig kan zijn. Daders en slachtoffers zullen toch verder moeten leven in hetzelfde land.

Verslag van de activiteiten van het afgelopen seizoen 2016 – 2017

Omdat de stichting, simpel gezegd, minder geld heeft kon er ook minder besteed worden.

Gezondheid en medische zorg

Hard aan het werk voor de kraamkliniek

Hard aan het werk voor de kraamkliniek

Het gezondheidscentrum in Touba (Casamance, Senegal) kreeg medicijnen. Muskietennetten gingen naar het dorp Kalobori. We bezochten een paar keer het gezondheidscentrum en de kraamkliniek in Katack (Senegal). De bevolking was heel actief om het oude gezondheidscentrum om te vormen tot kraamkliniek.

De in het dorp zelf nieuw gemaakte meubels, dankzij een mooie gift uit Nederland, staan inmiddels in de diverse vertrekken: wachtkamer, consultatie/behandelkamer, ziekenkamer, opslag voor medicijnen en verband.

Meubilair is klaar

Meubilair is klaar

Het gezondheidscentrum is af en de gezondheidswerker heeft zijn intrek genomen in het hernieuwde gebouw. Wel zouden de vloeren geëgaliseerd moeten worden, dat was als laatste van de renovatie nog niet gebeurd. In het voorjaar heeft iemand die net in Darsilami was geweest via verkoping en inzameling het geld voor de nieuwe vloer bij elkaar gebracht, dus in het najaar kan deze er komen.

Individuele mensen uit Basori, Sifoe en Darsilami kregen medicijnen en medische hulp. Een medische behandeling in Dakar werd bekostigd.

Onderwijs en scholing

Van een paar kinderen uit Kassakunda, Brikama, Pirang en Yundum werden éénmalig de schoolkosten vergoed.

Een opleidingscentrum in Brikama kreeg pakken plaatijzer om het dak te vernieuwen.

In Macouda-Dombondir gingen we kijken hoe de destijds hernieuwde vloeren van vier schoolklassen zich hielden. Ze zagen er nog steeds prima uit.

Stimuleren van werk

Vrouwen aan het werk

Vrouwen aan het werk

Voor de groentetuinen van dorpelingen in Bantanyima en Dyasu is een bijdrage gegeven.

De net nieuwe tuin in Bantanyima hebben we bezocht en de nieuwe waterpomp daar gezien. Het zag er goed en verzorgd uit.

Directe nood

In augustus van 2016 leden nogal wat huizen schade door storm en extreme regen. Families in Darsilami, Manduar, Madina, Jalambantang en Jamwelleh kregen hulp bij herstel van daken en muren.

Er zijn altijd mensen die moeilijke tijden doormaken en op een moment niets meer te eten hebben. Een zak rijst en wat geld voor vis, uien, tomaten en olie kan ze dan uit de brand helpen. Dit gold voor verschillende families in Brikama, Darsilami, Jambanjelly, Marakissa, Sifoe, Naneto, Sotokoi, Omorto en Duwasu, en in de Casamance, Senegal: Kujubeh en Jannah.

Culturele activiteiten

Voor de laatste keer zijn er reparaties verricht aan de speelplaats, zoals nieuwe touwen, herstel banken en termietenbestrijding. Dit was al gebeurd voordat vorig jaar was besloten dat de speelplaatsen niet meer voor herstel in aanmerking komen, omdat er onvoldoende geld is.

Vorig jaar vroegen we een extra bijdrage voor de kleermakersworkshop

In het kort schreven we hierover:

Oogst in Macouda

Oogst in Macouda

Een aantal actieve Gambianen willen samen een kleermakersworkshop opzetten. Deze mensen komen allen uit de omgeving van Brikama, waar ze de workshop willen starten.

Ze hebben een bijzonder doel. Het gaat niet in de eerste plaats om het werk verschaffen aan een paar kleermakers, maar ze willen een buffer vormen voor mensen in nood, zodra er voldoende inkomsten zijn. In deze nieuwsbrieven hebben we het vaak gehad over de regentijd waarin de nood hoog kan oplopen: geen geld voor eten, om naar de dokter te gaan, medicijnen te kopen, om een dak te vervangen dat door hevige wind en storm van het huis is gewaaid.

Tot nu toe is daarvoor in totaal € 130,- binnengekomen, nog niet genoeg om te starten. Speciale giften zijn uiteraard nog steeds welkom.

Ter informatie: een speciale actie waarbij Stichting Darsilami een sluisfunctie vervult

Paboy

Paboy

Paboy is een bijna driejarig jongetje uit Brikama. Hij is waarschijnlijk al geboren met heupproblemen. Paboy is het enige zoontje van Abou en Fatou (dochter van Tabo Bojang)

In Nederland en andere westerse landen zou zo’n probleem in het eerste jaar al opgelost kunnen worden door de heupen en beentjes in een soort rek te houden (in tractie)
In Gambia wordt zoiets veel te laat gesignaleerd en dan is tractie niet meer mogelijk. Wat nog wel kan is het jochie opereren, zodat de heupen en de bovenbeentjes toch goed gezet kunnen worden. Wel zal Paboy dan tijdelijk een soort gips korset aangemeten krijgen.

Markt Brikama

Markt Brikama

Deze operatie en de nazorg van fysiotherapie e.d. kunnen niet in Gambia gedaan worden, maar wel in de hoofdstad Dakar van het buurland Senegal. Stichting Silent Work (www.silentwork.org) heeft goede ervaringen met operaties van kinderen uit Mauritanië met soortgelijke problemen.

Willemien Oosterveld, die deze actie samen met anderen voorbereidt en begeleidt, sprak Wiljo Woodi Oosterom van Silent Work hierover. De bedoeling is dat Stichting Darsilami als tussenpersoon fungeert naar Silent Work, die verder zorg zal dragen voor de uitvoering in Dakar. Eind augustus is de actie “operatie Paboy” van start gegaan. In totaal is er ongeveer € 3000,- nodig.

Voor meer informatie zie de volgende link: https://myalbum.com/album/SrEVtusD8kLp
Hierbij doen we een dringend verzoek om niets van de hier genoemde webpagina op social media te zetten (zoals bijv. Facebook) om de privacy van het jongetje niet te schaden.