Nieuwsbrief 16

Geoogste rijst
Geoogste rijst
Rijstoogst
Rijstoogst

Stichting Darsilami, opgericht in 2005, is een organisatie die zich inzet voor de bevolking van Darsilami en omgeving in Gambia en Senegal.

De stichting wil hulp bieden bij:

  • Gezondheid en medische zorg
  • Onderwijs en scholing
  • Stimuleren lokale bedrijfjes
  • Culturele activiteiten
  • Directe noodhulp
Land bewerken om groente te telen
Land bewerken om groente te telen

De hulpverlening in Darsilami wordt georganiseerd door Tabo Bojang en een comité, waarvan de drie deelnemers afkomstig zijn uit omliggende dorpen. In overleg met het bestuur in Nederland voeren zij samen de projecten uit in Gambia en Senegal.

Willemien Oosterveld heeft een adviserende functie, zowel voor wat betreft de uitvoering in Darsilami als voor het bestuur in Nederland. Tabo heeft een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van het dorp Darsilami. Zijn grootvader heeft het dorp gesticht. Inmiddels is Tabo dorpshoofd (alkalo). Hij is betrokken bij de ondersteuning van tal van ecologische en sociale projecten. Willemien Oosterveld gaat er (in principe) tweemaal per jaar naar toe.

Het doel van de stichting is het ondersteunen van kleinschalige projecten waarbij de hulp direct ten goede komt aan de plaatselijke bevolking.
De vraag dient vanuit de bewoners zelf te komen.
De stichting werkt zonder winstoogmerk.

Koken bij een bruiloft
Koken bij een bruiloft

Informatie

Mocht u als donateur of lezer van de nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen:

Ons adres is

Stichting Darsilami, Haarsmastraat 14,
7983 KL Wapse, tel. 0521 551285.
Mailadres: st.darsilami@hotmail.com

Bestuur

Voorzitter: Annie Winkel
Secretaris: Greet Oosterveld
Penningmeester: Annie Haanstra

Donaties

Alle giften zijn welkom, kleine, grote, eenmalig of structureel. Uw giften aan onze stichting zijn aftrekbaar voor de belasting.

Bank: IBAN: NL96 INGB 0001 3127 39
BIC: INGBNL2A

Banken mogen wettelijk geen adresgegevens bij een betaling vermelden. Het is daarom voor ons niet altijd mogelijk de gevers een bedankbrief en/of nieuwsbrief te sturen.

Wilt u een nieuwsbrief per post ontvangen, laat ons dan uw adres weten per email of brief. Wel kunt u zèlf uw adres bij de donatie vermelden.

Van het bestuur

Het afgelopen jaar stond nog steeds in het teken van Covid-19. Willemien heeft daarom besloten om langer in Gambia te blijven. Daarvan heeft ze een mooi verslag geschreven bij heel veel foto’s en video’s, die ze daar heeft gemaakt.

Verderop in de nieuwsbrief kunt u een kort verslag van haar lezen over Gambia en Darsilami. Daarnaast vertelt ze ook iets over de voortgang van de kleermakerij.

Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief kwamen er meerdere vragen over Paboy. De stichting heeft haar bankrekening hiervoor beschikbaar gesteld. Willemien heeft dit project zelf opgezet en doet daarover weer verslag in deze nieuwsbrief.

Wij willen u bedanken voor alle giften en donaties en wensen u veel leesplezier.

Verslag van Willemien

Hoe gaat het in Gambia

Politiek gezien zit Gambia op dit moment in de aanloop naar presidentsverkiezingen die begin december gehouden zullen worden. 

Nieuwe kleren voor Koriteh
Nieuwe kleren voor Koriteh

De huidige president Adama Barrow heeft een nieuwe partij opgericht, de NPP. Dat moest haast wel, wil hij herkozen worden. Dan is er de oorspronkelijke oppositiepartij UDP, en de APRC, de belangrijkste partij ten tijde van voormalig president Jammeh. De APRC heeft nog steeds veel aanhang. Verder zijn er nog wat kleinere partijen. Gambia is niet gewend aan zoveel partijen en het zal in alle opzichten spannend worden. Er zal zeker veel toezicht zijn van militairen en ECOWAS (Economische gemeenschap van West-Afrikaanse Staten). De ECOWAS was ook bij de bijzondere machtswisseling van Jammeh naar Barrow. Laten we hopen dat de verkiezingen rustig verlopen. De alkalo’s (dorpshoofden) staan automatisch onder de regerende partij, zo ook Tabo Bojang in Darsilami. Ze ontvangen de diverse partijen in hun dorp en mogen ook advies geven, maar niet de bijeenkomsten bijwonen. De alkalo’s staan min of meer boven de partijen, wordt er gezegd.

Koriteh, het suikerfeest
Koriteh, het suikerfeest

Economisch gezien probeert iedereen wat bij elkaar te scharrelen om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dat was altijd al zo, maar ik heb het idee dat het “scharrelgedeelte” groter wordt en de banen minder. De toeristenbranche ligt b.v. volledig stil. De situatie wordt er niet beter op: vorig jaar een lange lockdown van zo’n 8 maanden, prijsverhogingen, heftige regentijden met veel schade, meer criminaliteit. Dat wil niet zeggen dat alles kommer en kwel is; er worden wel feesten gevierd (na de lockdown), gedanst, muziek gemaakt; dat is ook een manier van overleven in minder goede tijden.

Hoe het met Covid-19 zit weet ik niet exact. De officiële cijfers zijn niet zo betrouwbaar. In de tijd dat ik in Gambia was (van november 2020 tot eind juni 2021) ben ik geen gevallen tegengekomen en niemand had het erover. Er wordt wel ingeënt, maar de interesse onder de bevolking was niet heel groot.

Hoe gaat het in Darsilami en omgeving?

Inpakken mango's voor de verkoop
Inpakken mango’s voor de verkoop

Op dit moment is het regentijd, altijd een moeilijke periode. Elk jaar lijkt de schade door storm en wind erger te worden. Ook hier zie je de gevolgen van klimaatverandering. Veel problemen met het plaatijzer als dakbedekking. De meeste mensen hebben dat op hun huis.

Er wordt in de regentijd veel gezaaid en geplant, vooral rijst, cassave, pinda’s en watermeloen en wat later in het seizoen mais en gierst. Het oogsten is pas daarna. Groente kan niet groeien in de regentijd, omdat het meteen plat geslagen zou worden door de hevige regens. Ook fruit is er in deze tijd nauwelijks.

Tabo bij een officiele bijeenkomst in Brikama
Tabo bij een officiele bijeenkomst in Brikama
Uniformen voor een basisschool

Volgens dorpshoofd Tabo is een oplossing voor de grensproblemen met Senegal een stuk dichterbij gekomen. Er is net een serieuze confrontatie geweest tussen de eigenaren van stukken land in Trankil, dat onderdeel is van Darsilami, en Senegalezen uit het naburige dorp in de Casamance. De Gambiaanse eigenaren werden tegengehouden om hun land te bewerken. Tabo heeft de autoriteiten in Brikama en het hoofd van het militaire kamp in Darsilami geïnformeerd. Als geen ander kent hij de historie van Darsilami en verre omgeving. Volgens hem zijn deze boeren de wettelijke eigenaren van de grond. Een officieel rapport is naar de “sous-préfect” van Diouloulou in de Casamance gegaan en ook naar Dakar.

Tabo heeft goede hoop dat nu binnenkort de officiële markering van de grens zal volgen. Zowel de Gambiaanse als de Senegalese autoriteiten willen te allen tijde problemen aan de grens vermijden.

De afgelopen jaren waren er nogal eens strubbelingen tussen de VDC (Village Development Committee) en de alkalo. De VDC wilde een heel eigen koers voeren, terwijl ze in feite onder het dorpshoofd staan. Met veel geduld en veel uitleg en overleg is het uiteindelijk gelukt om naar ieders tevredenheid nu echt samen te werken, wat Darsilami alleen maar ten goede kan komen.

Meestal moet er in het dorp recht gesproken worden als er bijv. koeien of varkens groentetuinen hebben beschadigd of als er problemen zijn met de markering van land of problemen binnen de familie. Nu echter had een groep jongens tussen de 14 en 16 jaar in de nacht een klein winkeltje middenin het dorp overvallen. De eigenaar kreeg messteken in zijn gezicht. Het rechtspreken gebeurt hogerop, door een jeugdrechter in Brikama, maar Tabo heeft wel de families van alle jongens bij elkaar geroepen plus de dorpelingen om hen voor te leggen hoe ze dit probleem met hun kinderen kunnen oplossen. Iedereen is erg geschrokken van deze toegenomen criminaliteit onder de jeugd van Darsilami.

Activiteiten in het seizoen 2020-2021

De meeste vraag is naar hulp bij schade aan huizen (daken en muren), bij ziekenhuis- en doktersbezoek, kopen van medicijnen, een zak rijst als de familie echt niets meer te eten heeft en betalen van schoolkosten, als de familie dat even echt niet kan. De prijs van een zak rijst en de prijs van plaatijzer zijn schrikbarend veel hoger geworden. De vraag naar noodhulp blijft groot, volgens Tabo, juist in deze moeilijke tijd. Het is voor hem heel lastig om nee te zeggen, als er mensen in nood voor zijn neus staan. Het is al vaak voorgekomen dat hij iets uit eigen zak geeft in de hoop dat de stichting het later terugbetaalt. Een voorbeeld van dergelijke noodhulp: Lamin (gefingeerde naam, maar wel echt gebeurd) heeft een huis dat vreselijk lekt. Het plaatijzer is op veel plaatsen doorgeroest. Er zijn niet genoeg bakken om al het water op te vangen. De vrouw van Lamin is al ergens anders gaan wonen, ze kan het niet meer aan. Op dat moment wordt zijn zoon van nog geen 30 jaar ziek en na twee dagen ziekenhuis overlijdt hij. Lamin heeft geen geld om het lichaam van zijn zoon naar het mortuarium en later naar Darsilami te vervoeren.

De vraag is altijd groter dan er beschikbaar is. Behalve individuele mensen zijn er ook dorpen met vragen. Zo kwamen Bantanyima en Kujubeh, allebei ten zuiden van Darsilami in de Casamance, met vragen om een kraamkliniek.

Kleuterscholen

Kleuterschool in Darsilami
Kleuterschool in Darsilami

Door een mooie gift, speciaal voor kinderen, kon de kleuterschool in Darsilami de toiletten renoveren, het schoolgebouw verven en de ramen tegen inbraak beschermen.

En een kleuterschool in Jiboro, aan de grens met zuid-Senegal, liet daarvan een nieuw toiletgebouw maken met een grote septic tank.

Nieuw toilet in Jiboro
Nieuw toilet in Jiboro
Nieuw toiletgebouw van kleuterschool in Jiboro
Nieuw toiletgebouw van kleuterschool in Jiboro

De school in Jiboro heeft dringend een nieuw dak nodig; het plaatijzer is te oud en lekt enorm.

Ook de kleuterschool in Darsilami is nog niet klaar met renoveren. Een idee voor een volgend project? Wie een oplossing weet: we horen het graag!

De kleermakerij in Brikama (een speciaal zelfhulp-plan)

Kleermakerij in Brikama

In plaats van een kleermaker aan te trekken voor de kleermakerij, waar ruimte en naaimachines al aanwezig zijn, is er nu een oplossing gekomen uit onverwachte hoek. Kort geleden is in Gambia het Student Uniform Centre (SUC) gekomen, gesponsord door Engeland. Kinderen die geen ouders meer hebben kunnen drie jaar lang voor heel weinig geld een schooluniform krijgen, dat door speciaal aangewezen kleermakers wordt gemaakt. Andere kinderen (van welke school dan ook) kunnen eveneens drie jaar lang voor gereduceerde prijs een schooluniform laten maken. De periode van drie jaar kan t.z.t. verlengd worden.

Nu al maken kleermakers van het SUC gebruik van de kleermakerij in Brikama. Per half jaar wordt de kleermakerij door het SUC betaald voor gebruik van ruimte, naaimachines en elektriciteit.

Paboy. (Het jongetje dat met heupproblemen naar Franse orthopedisch artsen in Dakar is geweest)

Vanwege Covid-19 kon Paboy de afgelopen periode niet ter controle naar Dakar. Hoewel het goed gaat met zijn heupen raadde Woodi Wiljo Oosterom van Stichting Silent Work aan om het voor hem gereserveerde geld vast te houden. Volgens haar kunnen zich in de puberteit onverwachte problemen voordoen. Woodi heeft veel ervaring met soortgelijke situaties in Senegal en Mauritanië.

Ter herinnering:

  • Silent Work doet de begeleiding naar ziekenhuis en artsen.
  • Stichting Darsilami beheert de donaties voor dit project, dat ik (Willemien) heb opgezet.