Nieuwsbrief 18

Stichting Darsilami, opgericht in 2005, is een organisatie die zich inzet voor de bevolking van Darsilami en omgeving in Gambia en Senegal.

De stichting wil hulp bieden bij:

  • Gezondheid en medische zorg
  • Onderwijs en scholing
  • Stimuleren lokale bedrijfjes
  • Culturele activiteiten
  • Directe noodhulp

De hulpverlening in Darsilami wordt georganiseerd door Tabo Bojang. Tabo is dorpshoofd (alkalo). Hij is betrokken bij de ondersteuning van tal van ecologische en sociale projecten.

Willemien Oosterveld heeft een adviserende functie, zowel voor wat betreft de uitvoering in Darsilami als voor het bestuur in Nederland. Willemien gaat er (in principe) tweemaal per jaar naar toe.

Mangotijd

Het doel van de stichting is het ondersteunen van kleinschalige projecten waarbij de hulp direct ten goede komt aan de plaatselijke bevolking.
De vraag dient vanuit de bewoners zelf te komen.
De stichting werkt zonder winstoogmerk

Informatie

Mocht u als donateur of lezer van de nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen:

Ons adres is

Stichting Darsilami, Haarsmastraat 14,
7983 KL Wapse, tel. 0521 551285.
Mailadres: st.darsilami@hotmail.com

Oogst van kokosnoten

Bestuur

Voorzitter: Annie Winkel
Secretaris: Greet Oosterveld
Penningmeester: Annie Haanstra

Donaties

Alle giften zijn welkom, kleine, grote, eenmalig of structureel. Uw giften aan onze stichting zijn aftrekbaar voor de belasting.

Tussen Darsilami en Sifoe

Bank: IBAN: NL96 INGB 0001 3127 39
BIC: INGBNL2A

Banken mogen wettelijk geen adresgegevens bij een betaling vermelden. Het is daarom voor ons niet altijd mogelijk de gevers een bedankbrief en/of nieuwsbrief te sturen.

Wilt u een nieuwsbrief per post ontvangen, laat ons dan uw adres weten per email of brief. Wel kunt u zèlf uw adres bij de donatie vermelden.

Van het bestuur

Zoutwinning bij brak riviertje

Voor u ligt de nieuwsbrief van 2023.

Willemien is van Amsterdam naar Dwingeloo verhuisd. Vergaderen wordt makkelijker, omdat het bestuur en Willemien nu allemaal in Drenthe wonen. De verhuizing heeft veel voeten in de aarde gehad. Vandaar dat de nieuwsbrief nu later verschijnt dan anders.

Op uitnodiging van het bestuur kwam Tabo vanwege gezondheidsredenen begin dit jaar naar Nederland. De reis- en verblijfskosten zijn niet door de Stichting betaald.

Vergadering bestuur met Tabo en Willemien
Begin van de regentijd in Brikama

Het bestuur heeft een paar keer met Tabo gesproken en hem op het hart gedrukt niet te veel hooi op zijn vork te nemen en naar middelen te zoeken om voldoende rust en afstand te nemen van alle dagelijkse druk.

Op weg naar de basisschool

In de vorige nieuwsbrief schreven wij dat de situatie in de wereld niet verbetert. Helaas is het nog meer verslechterd door de diverse oorlogen. Ook in Gambia is alles duurder geworden zoals u kunt lezen in het verslag van Willemien verderop in de nieuwsbrief. Wij zien het ook graag anders en zouden meer willen doen voor de mensen in Darsilami en omgeving, maar onze middelen zijn beperkt.

Ondanks dat de nieuwsbrief wat laat is, wensen wij u veel leesplezier en heel veel dank voor uw bijdrage aan onze Stichting.

Verslag van Willemien

Seizoen 2022-2023

Situatie in Gambia en Darsilami

De rijst verdelen
‘s ochtends vroeg

Het is kalm in Gambia als geheel. Maar mensen zijn niet tevreden met president Barrow, omdat hij blijkbaar geen kans ziet hun levensomstandigheden te verbeteren. Een zak rijst wordt steeds duurder. In korte tijd enorme prijsverhogingen, ook van zoiets kleins als een ei. Kortgeleden was een ei nog 6 dalasis en nu 12. Voor westerlingen zijn deze prijzen best betaalbaar, maar voor families die in Gambia nauwelijks rond kunnen komen is alles extreem duur. Hun inkomen gaat niet omhoog en er is geen enkele financiële hulp van regeringskant.

Aanvoer van het dagelijks brood

In Darsilami had Tabo als dorpshoofd (alkalo) de laatste maanden zijn handen meer dan vol aan grensconflicten daar. Nog steeds is de officiële grens in die regio niet vastgesteld. Hoge autoriteiten uit Gambia en Senegal kwamen naar het gebied en wisten net op tijd erger te voorkomen. Ook radio, tv en pers kwamen naar Darsilami om alles uit eerste hand van de alkalo te horen.

Grensconflicten zijn wereldwijd gevaarlijk en kunnen uitmonden in veel grotere conflicten, iets wat Tabo ten allen tijde wil voorkomen en Darsilami met hem. Land dat historisch gezien altijd bij Gambia (Darsilami) heeft gehoord mag niet zonder slag of stoot als “Senegal” bestempeld worden. De autoriteiten buigen zich nu over de demarcatie en binnen drie jaar zal het klaar zijn. Waarom dat weer zo lang moet duren is een raadsel!

Ziekte van Tabo en zijn verblijf in Nederland

Tabo in Amsterdam

Vorig jaar oktober is Tabo volledig ingestort en kwam in zorgelijke situatie in het ziekenhuis terecht. Hij had lange tijd te veel druk en spanningen tegelijk in het dorp en binnen de familie. Na onderzoek in een kliniek kon hij weer naar huis. Daarna kreeg hij weken achter elkaar de hik. Hij kon nauwelijks iets eten. Uiteindelijk hield het na verschillende behandelingen op.

Een van vele teksten op buitenmuur van het Health Centre in Darsilami

Het was beter even ver van Darsilami rust te houden. De Stichting heeft eraan meegewerkt om een visum voor drie maanden voor Tabo te krijgen.

Begin februari vertrokken Tabo en Willemien naar Nederland. Natuurlijk wennen aan de kou (het was toen onder nul!) en ook uitrusten, veel lopen en buiten zijn. Behalve dat Tabo een paar bijeenkomsten met het bestuur van de Stichting had, ging hij ook naar zijn zoons in België en Spanje. Een van de zoons hadden hij en Willemien in 8 jaar niet gezien, een bijzonder weerzien!

Verenigd met 2 zoons in Spanje

De zorg voor Darsilami had Tabo overgedragen aan zijn broer en één van zijn zoons. Bij een moeilijk geval belden ze om Tabo’s raad te vragen. Dat voelde niet als een belasting voor Tabo.

Natuurlijk moet het niet opnieuw zover komen. Tabo probeert nu echt genoeg rust te houden en voor voldoende beweging te zorgen. Hij neemt geen nieuwe functies meer op zich, hoe mensen ook aandringen. Zo’n situatie als het afgelopen grensconflict is een goede test.

Activiteiten in het seizoen 2022-2023

Op weg naar de Islamitische school

Ook dit jaar is er niet veel anders gebeurd dan vorig jaar. Steeds is er hulp nodig bij schrijnende gevallen zoals lekkage, verwoesting van huizen in de regentijd, onverwachte ziekte en dokters- en ziekenhuisbezoek. Ook bij moeilijke omstandigheden waar families totaal zonder geld en eten zitten en als schoolgeld en uniform even niet betaald kunnen worden.

Elkaar opmaken voor een feest

Meestal wordt niet het volle gevraagde bedrag gegeven, maar een deel. De rest moet ergens anders vandaan komen. We gaan ervan uit dat beter velen op weg kunnen worden geholpen dan een paar volledig.

De aanvragen kwamen uit diverse plaatsen: Darsilami, Brikama, Dimbaya, Busura, Bajonkoto, Bissau, Abene, Busumbala, Pirang, Manduar, Marakissa, Kembujeh, Farato en Sifoe.

Een paar voorbeelden.
De man van Fatou is vorig jaar door een ongeluk omgekomen. Fatou staat er met haar twee kinderen alleen voor. Voor de dood van haar man was hun huis al in aanbouw, maar nog niet klaar. Vóór de regentijd begint is een dak nodig. Fatou kan nu in ieder geval een pak plaatijzer en rijst kopen, want er was ook geen eten meer.

… en dan kun je het zelf!

Assan heeft geen werk. Al lang heeft hij last van een gezwel in zijn nek. Zijn gezondheid gaat achteruit. Het gezwel moet behandeld, evt. geopereerd worden. 

Nog een tekst bij het Health Centre
Zonsopkomst boven Darsilami

Na diverse doktersbezoeken is daar geen geld voor. Assan krijgt hulp voor een noodzakelijke behandeling.

Tussen Busura en Darsilami