Nieuwsbrief 2

September 2007 » Seizoen 2006 – 2007

Ondersteuningsprojecten

Rijst eten

Rijst eten

Dit is het tweede jaar dat we als stichting hebben gewerkt en op veel verschillende vlakken een bijdrage konden leveren aan Darsilami en omliggende dorpen.

Ook dit jaar komen de aanvragen vanzelf bij ons, en met name bij Tabo terecht. Bijna dagelijks staan allerlei mensen, ook uit andere dorpen, bij hem op de stoep. Niet altijd gaat het om aanvragen voor Stichting Darsilami natuurlijk, ook allerlei dorps- en persoonlijke problemen worden besproken. Hier volgt een overzicht van de ondersteuning die we in het afgelopen jaar hebben kunnen geven.

Gezondheid en medische zorg

Water van de kraan naar huis dragen

Water van de kraan naar huis dragen

Water

Zoals ik vorig jaar ook al in de nieuwsbrief schreef heeft Darsilami een watersysteem van ongeveer 50 zonnepanelen, waardoor het water van zo’n 70 meter diep wordt opgepompt. Vorig jaar zijn er nieuwe zonnepanelen bijgekomen om de gestolen panelen te vervangen en een tijdlang werkte het systeem prima. In september 2006 hield de pomp ermee op. Deze pomp was oud en versleten en moest vervangen worden, maar het dorp had daar geen geld voor. Een aantal maanden waren de dorpelingen opnieuw aangewezen op de waterputten en handpompen. Veel extra werk voor met name de vrouwen en het belangrijkste van alles: minder veilig drinkwater.

Douchen onder de kraan

Douchen onder de kraan

Eind januari 2007 kwam een groep Nederlanders naar Timberland-lodge. Ze brachten 1000 euro mee om aan iets te besteden wat een heel dorp ten goede zou komen. Toen ze van het pompprobleem hoorden kozen ze ervoor om het bedrag te bestemmen voor een nieuwe pomp voor Darsilami. Dit ging via onze stichting. Het dorp besliste om een paar bomen te verkopen om zo het resterende bedrag bij elkaar te brengen. Vanaf februari is er nu opnieuw schoon drinkwater.

Al eerder had het naburige dorp Sifoe een bijdrage gekregen om problemen met eenzelfde watersysteem op te lossen.

Medicijnen

De gezondheidswerker aan het werk in Macouda

De gezondheidswerker aan het werk in Macouda

Aan het gezondheidscentrum in Manduar (op 5 km) werden in de regentijd (en dus muggentijd) medicijnen tegen malaria gegeven. Het Senegalese, kleine gezondheidscentrum in Macouda, op 3 km, kreeg medicijnen. Een groep Belgen (St. Dimbalma) ondersteunt dit centrum al een paar jaar. Ook dit jaar hebben ze weer een flink bedrag meegebracht.

Tegenwoordig gaan hun giften via onze stichting. Het is ook bestemd om de termieten te bestrijden die het lemen gebouwtje continue bedreigen. Als er niets tegen de termieten wordt gedaan komen er enorme gaten in de muren en zakt het gebouw in elkaar.

Ook aan een paar individuele mensen is medische zorg gegeven. Zoals aan een vrouw met een gecompliceerde beenbreuk, en aan een meisje dat steeds heel pijnlijke ontstekingen heeft vanwege haar bloedsamenstelling. De zorg bestaat dan bijv. uit hulp bij transport naar een ziekenhuis of arts en uit de vergoeding van medicijnen. Verzekeringen zijn er nauwelijks, en als ze er al zijn, is het voor veel mensen te duur. Langdurige ziekte betekent veel extra kosten die vaak niet op te brengen zijn.

Voorkoming van malaria

De twee jongens achteraan gaan naar de blindenschool

De twee jongens achteraan gaan naar de blindenschool

Aan verschillende families in diverse dorpen (Sifoe, Marakissa, Touba, Koujoube, Darsilami) werden in het begin van de regentijd muskietennetten gegeven.

Dit jongetje zal speciale schoenen krijgen

Dit jongetje zal speciale schoenen krijgen

Een meisje met een bijzondere bloedziekte

Een meisje met een bijzondere bloedziekte

Gehandicapte kinderen

In de vorige nieuwsbrief heb ik gemeld dat we samenwerken met het Lilianefonds dat zich inzet voor gehandicapte kinderen in de wereld. Stichting Darsilami schiet het geld voor een bezoek aan arts of specialist voor, evenals medicijnen en hulpmiddelen zoals speciaal schoeisel b.v. De meeste kosten krijgen we later terug van het Lilianefonds en zo niet dan blijven die voor de stichting. Drie blinde/slechtziende jongens zijn met onze hulp naar de blindenschool gegaan. We hebben ook voor vervoer gezorgd. De blindenschool heeft tegenwoordig eigen vervoer van Brikama naar de school in de buurt van Banjul. Een van de jongens doet het erg goed op school, omstreeks Pasen was hij de beste van zijn klas.

Baby Lamin met Tabo

Baby Lamin met Tabo

Melk voor baby Lamin

Hier woont baby Lamin

Hier woont baby Lamin

In augustus 2006 is in Dombondir (net in Senegal) een jongetje geboren. Hij heet Lamin, zoals heel veel jongetjes in Gambia en Senegal. Maar zijn moeder raakte net na de geboorte in een psychose en wilde hem niet voeden. De ouders van de moeder kregen de zorg voor hun dochter en de moeder van de vader kreeg de zorg voor de baby. Het gezondheidscentrum in Darsilami raadde de grootmoeder aan om speciale poedermelk te kopen. De grootmoeder kwam bij Tabo voor hulp, want dit ging ver boven haar mogelijkheden. Sindsdien kocht Tabo blikken melk in Brikama en de 12-jarige oom van baby Lamin kwam de blikken elke 2 weken op de fiets halen. Tabo en ik hebben baby Lamin ook thuis opgezocht. Hij zag er gezond en vrolijk lachend uit.

Onderwijs en scholing

In de klas

In de klas

Schoolkosten

Kleuterschool Darsilami

Kleuterschool Darsilami

Sommige kinderen zitten al op een school (basisschool, voortgezet onderwijs, beroeps-onderwijs) en plotseling gebeurt er iets in hun familie (bijv. ziekte, overlijden, verlies van werk) waardoor de schoolkosten niet meer betaald kunnen worden. Als er geen hulp komt kunnen ze van de ene dag op de andere niet meer naar school. In zulke gevallen hebben we, afhankelijk van de familiesituatie, de kosten overgenomen, soms tijdelijk, soms zelfs tot het einde van de opleiding. Het is dit jaar voorgekomen dat een jongen die in Darsilami naar de basisschool gaat van ons een matras kreeg. Die had hij niet, hij kon niet goed slapen en dus niet goed de lessen volgen op school. De blinde / slechtziende jongens hebben nu een horloge dat de tijd “zegt”, zodat ze op tijd bij het busje zijn dat hun naar de blindenschool brengt. Een jongen die een opleiding volgt om computers te repareren kreeg een tweedehands computer.

Abdou

Abdou

Senabou

Senabou

Een aantal kinderen uit Darsilami werden al voor het bestaan van de stichting door een paar mensen uit Nederland gesponsord voor wat betreft schoolgeld, uniform, schoenen, boeken, etc. Dit gebeurt nu binnen de stichting.

Leningen

Dit jaar voor het eerst hebben we aan twee mensen, die al een beroep uitoefenen, een lening gegeven (de helft van het totale bedrag) om hun vakkennis te verbeteren. Als hun opleiding voltooid is zullen ze geleidelijk aan dit bedrag teruggeven. Het gaat om een vroedvrouw (eigenlijk een ‘vroedman’) uit Brikama die een opleiding voor verpleegkundige wil volgen. En om een leerkracht van de basisschool uit Darsilami die een soort managementcursus op onderwijsgebied wil doen.

De kinderen van de school

De kinderen van de school

De basisschool in Macouda en Dombondir

School Macouda-Dombondir

School Macouda-Dombondir

Zoals we vorig jaar al hebben vermeld hadden we al lang voor de stichting bestond kontakt met deze school. De bevolking van Macouda en Dombondir is heel aktief. Ze hebben vorig jaar nog een lemen gebouw met 4 lokalen gebouwd. Wij zorgden ervoor dat het leem waarmee ze bouwden termietenvrij werd gemaakt. Later hebben we 20 zakken met cement geleverd waarmee ze scheuren in de muren konden repareren en al vast een klein begin maken met het pleisteren van de vloeren. Daarbij werd wat teveel cement gebruikt, dus de volgende keer sturen we ook maar een goede metselaar mee.

Alle leerkrachten met Willemien erbij

Alle leerkrachten met Willemien erbij

Een lokaal van palmbladeren

Een lokaal van palmbladeren

Het ligt ver buiten de mogelijkheden van onze stichting om de 4 lokalen van palmblad te vervangen door een meer duurzaam gebouw, maar we kunnen wel als intermediair fungeren om anderen daarvoor te interesseren. In samenwerking met de school proberen we een goede begroting te maken voor zo’n gebouw. Dat is een eerste vereiste.

Wat betreft de plannen om op de koranschool in Darsilami als proef een jaar Engelse les te geven: er is nog steeds geen geschikte leerkracht gevonden. We zijn er nog mee bezig.

Stimuleren lokale bedrijfjes

Vrouwen stampen rijst

Vrouwen stampen rijst

Een gedeelte van wat we hebben besteed aan kleine bedrijfjes zou je ook onder noodhulp kunnen categoriseren. Het betreft vaak het opnieuw opzetten van kleine onderneminkjes, nadat er iets onoverkomelijks in de familie is gebeurd zoals ziekte of dood. Een paar vrouwen zetten het maken en verkopen van houtskool op, een ander de verkoop van groente, e.d. op de markt. Verder kreeg een man een ploeg om met zijn ezels het land te bewerken.

Een vrouw van boven de 60 jaar was niet sterk genoeg om nog haar groentetuin te bewerken, daarom heeft ze een gedeeltelijke gift en een gedeeltelijke lening gekregen om uien, olie en andere producten in te kopen om in haar dorp te verkopen. Haar man is helper bij een soort raadsman en genezer en verdient maar heel weinig.

Een andere vrouw, met wat meer ambitie, heeft een lening gekregen om stoffen in te kopen in Dakar (Senegal) en weer te verkopen in Gambia. Dit afgelopen jaar hebben we bedacht dat we misschien in de toekomst als stichting een bakkerij en een fietsenmakerij op kunnen zetten in Darsilami, deze in eigen beheer houden en de inkomsten weer voor nieuwe bedrijfjes bestemmen.

Culturele activiteiten

De blinde en slecht-ziende jongens zijn naar een bijeenkomst en demonstratie van gehandicapten in Banjul vervoerd. Ze hebben Tabo bezworen dat ze daar absoluut heen wilden, ze belden hem in de week daarvoor om de haverklap op.

Lekker het water in

Lekker het water in

Een viering op het strand van de jeugd uit o.a. Darsilami werd door ons mee ondersteund. Een ‘konting’ speler (een ‘konting’ of ‘ekkonting’ is een 3-snarig instrument, gemaakt van een kalebas) kreeg opnameapparatuur om tapes van zijn muziek te maken en zo te verkopen. Regelmatig komt hij in Darsilami spelen.

Konting speler Arafang

Konting speler Arafang

Vooral ten zuiden en westen van Darsilami werden gezamenlijk met vele andere dorpen verschillende zandwegen gerepareerd (de grootste kuilen eruit gehaald). De stichting heeft de 300 mensen die meehielpen van eten voorzien.

Plant a tree now

Plant a tree now

Begin maart 2007 is er een “plant a tree now!!” dag geweest in Darsilami. Toevallig waren twee bestuursleden van de stichting er net die week. Het initiatief kwam van Tabo en mij, gesteund door Stichting Darsilami. Tabo heeft de scouts hier gemobiliseerd en ideeën gegeven om in korte toneelstukjes te laten zien hoe belangrijk het is om nieuwe bomen te planten en bos te beschermen i.p.v. om te hakken en plat te branden.

Treeplanting optocht met muziek

Treeplanting optocht met muziek

Twee bestuursleden waren erbij

Twee bestuursleden waren erbij

Met grappen en grollen er tussendoor kwam de boodschap goed over, omlijst door een heuse muziekband met 2 trommels, zelfgemaakte fluiten van koperpijp en kleine hoorntjes. Wie niet rijk is moet inventief zijn! Prachtig om te zien hoe de vele kinderen en ook volwassenen vol aandacht keken en luisterden. Een ‘teacher’ van de basisschool had een schitterend lied gemaakt over de bescherming van bomen. Met een groep kinderen liet ze het horen, ontroerend was het. ‘s Ochtends sprak ook Menno Sypkens Smit de mensen toe. Zijn engels werd luidkeels vertaald in het mandinka. Menno was net de vorige avond uit Nederland gekomen en op doorreis naar de Casamance in Senegal.

De boomkwekerij

De boomkwekerij

Grazen op verbrand gras

Grazen op verbrand gras

Tientallen jaren geleden startte Menno zijn akties tegen bosbranden, houtkap en zette de mensen aan nieuwe bomen te planten. Dit groeide uit tot een professionele organisatie met de naam “Arbres”.Grazen op verbrand grasTabo beheert, via SKOP (Stichting voor klein-schalige ontwikkelingsprojecten) en Menno, een boomkwekerij in Darsilami en probeert mensen bewust te maken van ecologische zaken. Inmiddels heeft eenzelfde actie plaats gehad in een paar omliggende dorpen. Het geheel zal een vervolg krijgen op de scholen in Darsilami en in naburige dorpen. Kinderen zijn de volwassenen van de toekomst, daarom is het belangrijk daar te beginnen. Bovendien vertellen ze er thuis over.

Directe noodhulp

Rijst, cement, golfplaten, fiets

Golfplaten tegen de regen

Golfplaten tegen de regen

Eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als vorig jaar: hulp voor een marktvrouw nadat haar marktwaar was gestolen, een zak rijst voor families die het even niet konden redden, vanwege ziekte, ongeluk, scheiding, geen werk, of ‘gewoon’ geen geld. Verder hulp bij reparaties van daken en muren na veel storm en regen. Slechte daken worden vaak niet bij voorbaat al gerepareerd, omdat het geld er niet is. Dan gaat men de regentijd in, in de hoop dat het net goed zal gaan. De familie van baby Lamin (zie hierboven) kreeg een nieuwe fiets, de oude was helemaal kapot en versleten. De grootmoeder van baby Lamin verbouwt groentes en uien, die haar 12-jarige zoon op de fiets wegbrengt om te verkopen. Alles wordt meestal in natura gegeven, dus wij kopen de rijst, het plaatijzer, de zakken cement, een fiets. Dit om de mensen niet in de verleiding te brengen het geld voor iets anders te gebruiken.

Waar we nog meer mee bezig zijn

In de eerste nieuwsbrief hebben we het gehad over de kleuterschool in Omorto. Alied en Freek-Jan ter Steege uit Hoogeveen van Stichting Baobab Nursery School hebben het dorp een paar keer bezocht en toch besloten geen steun te geven, omdat het dorp een prachtig ‘skills centre’ heeft dat te weinig wordt gebruikt. Zo te zien zou daar ook een kleuterschool in kunnen.

Kleuterschool in Bajiran

Kleuterschool in Bajiran

Kleuterschool in Bajiran

Binnenkant van het lokaal

Binnenkant van het lokaal

Inmiddels waren wij gewezen op de kleuterschool in het kleine dorp Bajiran, op 6 km van Darsilami, eveneens aan de grens met Senegal. Ongeveer 40 kleuters en twee vrijwillige leerkrachten. Eén groep zit onder palmblad en de andere buiten onder een boom, die eigenlijk niet al te veel schaduw geeft. Hun wens is een echt gebouw met twee lokalen en een kantoortje en opslagruimte. Op dit moment hebben ze nauwelijks leermiddelen, alleen een paar potloden. Met een bestuurslid van de Stichting Darsilami zijn we er naar toe gegaan en hebben een ontmoeting gehad met alle verantwoordelijken uit het dorp. Ook hier gaat stichting Baobab Nursery school kijken en zal haar best doen er een NCDO project (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling) van te maken, d.w.z. dat het bijeengebrachte bedrag kan worden verdubbeld.

Zingende kinderen

Zingende kinderen

Lezing in Hoogeveen en Diever

Vorig jaar kregen we een flinke gift van Stichting Baobab Nursery School, onder voorwaarde dat ik in Hoogeveen het een en ander zou vertellen over het werk van Stichting Darsilami. Het is een powerpointpresentatie geworden op 7 mei van dit jaar. In samenwerking met de diaconie van de Hervormde kerk in Diever en Wapserveen zal op 2 oktober 2007 , om 20.00 uur, in het ontmoetingscentrum ‘Het Dingspilhuus’ te Diever een zelfde soort presentatie gegeven worden over de activiteiten van de Stichting Darsilami. Alle belangstellenden en donateurs van Stichting Darsilami zijn welkom. Meer informatie hierover bij Greet Oosterveld, tel. 0521 551285 of st.darsilami@hotmail.com.

Kinderen in de laadbak

Kinderen in de laadbak

De ‘tya moto’

De ‘tya moto’, de gele VW pick-up die we vorig jaar van Mirjam en Marco Romero hebben gekregen bewijst zijn diensten, zowel voor Stichting Darsilami als voor Timberland-lodge (zie http://www.senegam.net )

Willemien in de tya moto

Willemien in de tya moto

Er zijn al heel wat mensen en goederen in vervoerd. Dit jaar was een nieuwe motor nodig. Met de hulp van een paar goede gevers en Stichting Darsilami is er een ‘nieuwe’ tweedehands motor in gezet.

Tabo in de tya moto

Tabo in de tya moto

Tot zover dit verslag van het tweede jaar Stichting Darsilami, gemaakt door Willemien Oosterveld.

Creatieve opbrengsten voor Stichting Darsilami

 • 90 jaar werd ze en ze maakte een boottocht met familie en vrienden, ze vroeg een bijdrage voor Stichting Darsilami
 • Allemaal op de foto

  Allemaal op de foto

  hun stichting had veel geld, ze maakten een groot bedrag over op hun werk verzamelden ze een flinke som voor Macouda (dichtbij Darsilami)

 • Net pap gegeten

  Net pap gegeten

  ze ging naar Gambia en overhandigde ons een bijeengebracht bedrag om kinderen naar school te laten gaan aan het eind van elke maand maken ze een bedrag over aan de stichting

 • hij werd 60 en vroeg familie en vrienden tijdens het feest een bijdrage voor de stichting