Haar huis werd afgemaakt en ze begon een handeltje

Haar huis werd afgemaakt en ze begon een handeltje

Haar huis werd afgemaakt en ze begon een handeltje