Nieuwsbrief 5

September 2010 » Seizoen 2009 – 2010

Stichting Darsilami

Afspoelen van alle zeep

Afspoelen van alle zeep

Stichting Darsilami, opgericht in 2005, is een ondersteuningsproject voor Darsilami en omgeving in Gambia en Senegal. De stichting wil hulp bieden bij:

 • gezondheid, medische zorg
 • onderwijs en scholing
 • stimuleren lokale bedrijfjes (microkrediet)
 • culturele activiteiten
 • directe nood

Initiatiefnemers zijn Willemien Oosterveld en Tabo Bojang samen met het huidige bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Jan Dinkelaar (voorzitter), Claartje Dirksmeier (secretaris), Greet Oosterveld (penningmeester) en Annie Haanstra (bestuurslid).

Begeleiding

Koeien houden in de buurt van Bajiran

Koeien houden in de buurt van Bajiran

Begeleiders van de projecten zijn Willemien Oosterveld en Tabo Bojang. De bedoeling is om kleinschalige projecten te ondersteunen waarbij de steun direct ten goede komt aan de plaatselijke bevolking. Willemien leeft een groot deel van het jaar in Darsilami en is direct betrokken bij de hier genoemde activiteiten in het dorp. Tabo heeft een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van het dorp.

Een rechtszitting in het dorp

Een rechtszitting in het dorp

Zijn grootvader heeft het dorp gesticht. Hij is betrokken bij de ondersteuning van tal van ecologische en sociale projecten. De stichting werkt zonder winstoogmerk. Het ondersteuningsproject Darsilami gaat op een verantwoorde en efficiënte manier om met de giften die zij ontvangt.

Donaties

Alle giften zijn welkom, de kleine, de grote, eenmalig of niet eenmalig en natuurlijk de donaties per jaar. Donateurs wordt gevraagd daar waar mogelijk 50 euro per jaar te geven ter ondersteuning van de projecten op langere termijn. Uw giften aan onze stichting zijn aftrekbaar voor de belasting.

Darsilami Nieuwsbrief / Folder

Een voetbalclub heeft shirts gekregen

Een voetbalclub heeft shirts gekregen

De folder en de nieuwsbrief zijn op te vragen bij Stichting Darsilami. Bij verhuizing graag het nieuwe adres doorgeven aan onze administratie.

Darsilami Nieuwsbrief op de website

Net als de voorgaande nieuwsbrieven kunt u binnenkort ook deze 5e nieuwsbrief op onze site vinden met meer foto’s dan in deze geprinte uitgave.

Vragen

Mocht u als donateur of lezer van de nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.

Stichting Darsilami
Haarsmastraat 14
7983 KL Wapse
telefoon: 0521 551285
email: st.darsilami@hotmail.com
Giro: 13 127 39
IBAN: NL96INGB0001312739
BIC: INGBNL2A
KvK nummer: 41208857

Tabo doet veel werk voor zijn tante die dorpshoofd is

Tabo doet veel werk voor zijn tante die dorpshoofd is

 

Bericht van Tabo Bojang uit Darsilami

Vijf jaar Stichting Darsilami! Wat heeft het de mensen in Darsilami veel gegeven, en niet alleen in ons dorp, maar ook in zoveel dorpen in de omtrek tot ver in de Casamance (Senegal). Vooral in de voor ons zware regentijd hebben talloze mensen hulp gekregen, toen hun dak lekte of hun huis was ingestort, als er niet genoeg te eten was of bij ziekte en ongelukken. Kinderen die om wat voor redenen niet meer naar school konden werden geholpen om hun opleiding toch af te maken.

Er kwam meer tot ontwikkeling: scholen en gezondheidscentra werden bijgestaan en van hulpmiddelen, medicijnen en schoolbanken, deuren en ramen voorzien. Groepen vrouwen en mannen (zgn. “kafo’s”) konden gezamenlijk “income generating” projecten opzetten door middel van microkredieten.

Het werk van de stichting is essentieel voor ons. We kunnen het niet terugbetalen, maar we bidden regelmatig voor de stichting en alle gevers dat ze in goede gezondheid en gelukkig mogen leven.

Iedere bezoeker van Timberland kent de 'doppenverzameling' van frisdrank en local beer.

Iedere bezoeker van Timberland kent de 'doppenverzameling' van frisdrank en local beer.

Vogelvlucht van Willemien

Graag wilde ik iets schrijven over vijf jaar stichtingswerk, maar ik wist niet zo gauw waarover precies. Hoe het allemaal is gegaan? Wat er is bereikt? Hoe het nog anders en beter kan? Verantwoording afleggen? Misschien zou het goed zijn eens een bijeenkomst te houden, waar donateurs, belangstellenden, mensen die actief zijn geweest en nog zijn voor Stichting Darsilami hun woordje kunnen doen, waar het bestuur kan toelichten en waar ik, ook uit naam van Tabo, kan uitleggen hoe het werk in Darsilami en omstreken verloopt.

Het liefst echter, zou ik alle lezers even meenemen naar Afrika, naar Darsilami, naar Macouda, naar Manduar en Bajiran, naar een zandweg die de verbinding vormt tussen dorpen. Even de warme zon laten voelen, het hete zand, de vertraging van levenstempo meemaken, de open snoetjes van kleine kinderen zien, de vrolijke begroetingen, de flexibiliteit om met teleurstellingen om te gaan.

Graag zou ik samen in vogelvlucht terug gaan naar die vijf jaar en bij zomaar een paar gebeurtenissen even blijven stilstaan om nog eens te zien hoe het was:

Mbafa Jatta, de oudste inwoonster van Darsilami

Mbafa Jatta, de oudste inwoonster van Darsilami

 • bij de slechtziende 14-jarige Morro, die zo verschrikkelijk blij is dat hij eindelijk toch naar school (voor blinden) mag; en bij zijn blinde neefje, die ook Morro heet, die dol is op Tabo en meteen, al voelend waar wat zit, in de auto klimt.
 • bij Mbafa Jatta, nu overleden, maar vorig jaar nog de oudste inwoonster van Darsilami. Zo vaak kwam ze langs, vrolijk babbelend in voor mij niet altijd verstaanbaar Mandinka. Wat thee, een stukje brood, een paracetamol tegen haar rugpijn, soms een massage, dan dribbelde ze weer weg op haar verweerde blote voeten en moest hard lachen als ik haar ondersteunde bij de afstap.
 • Oefeningen met Seiny in Manduarbij Macouda, waar we talloze keren bijeenkomsten meemaken of zelf organiseren; een schaduwplek onder grote bomen in een verstild dorp; Tabo doet de introductie, het dorpshoofd zegt wat, een commissielid van het gezondheidscentrum reageert, iedereen wacht geduldig tot alle aanwezigen het hunne ervan hebben gezegd, een kip scharrelt er tussen door, iemand vertaalt van Mandinka in Jola of omgekeerd. Intussen schilt een vrouw sinaasappels voor wie wil. Tenslotte is er overeenstemming en er wordt als afsluiting gebeden voor het welslagen van alles en iedereen. Het gevoel bij die gezamenlijkheid te horen ontroert me.
 • bij de doodzieke Mariama een paar huizen verder in Darsilami, een oude tante van de eerste vrouw daar. Haar hele lichaam is opgezet en ze schreeuwt van de pijn. Er is iemand van het gezondheidcentrum geweest, al weer een paar dagen geleden, misschien de verkeerde diagnose gesteld? De familie heeft weinig geld en doet niet veel. Tabo en ik hebben erg met haar te doen. Ze wordt met de ziekenauto naar een dokter in Brikama gebracht, krijgt medicijnen, haar lichaam slinkt, ze wordt rustiger, kan weer slapen. Ze leeft nog een paar dagen, maar sterft rustig en zonder pijn.

Er zijn nog zoveel meer gebeurtenissen, maar laat ik het bij deze vogelvlucht houden.

De ingredienten om wat business te beginnen

De ingredienten om wat business te beginnen

 

Ondersteuningsprojecten

Dit is het 5e jaar van Stichting Darsilami, en daarmee het eerste jubileum! Deze vijfde nieuwsbrief beschrijft het werk van de stichting in het afgelopen jaar.
Door vele onverwachte giften konden we extra veel doen, met name voor een aantal scholen in de omgeving van Darsilami. Het kindertal is groot in Gambia en Senegal en daardoor ook de behoefte aan scholing, verbetering van onderwijs, herstel van klaslokalen en het bouwen van sanitaire voorzieningen en watertoevoer. Bij elke hulpvraag wordt eerst gekeken naar wat de gemeenschap of de persoon zelf heeft gedaan en welke hulp al door andere instanties / personen aangeboden is. Dit betreft zowel scholen, gezondheidscentra, groepen samenwerkende vrouwen of mannen, als ook individuele mensen die een beroep op ons doen.

Gezondheid en medische zorg

Overdracht van verband en medicijnen voor Macouda

Overdracht van verband en medicijnen voor Macouda

Stichting Dimbalma uit België zorgde, evenals voorgaande jaren, opnieuw voor medicijnen, verbandmiddelen en andere benodigdheden voor het gezondheidscentrum en de kraamkliniek van Macouda, 3 km ten zuiden van Darsilami, net in Senegal. De kleuterscholen in Manduar en Bajiran kregen eerste hulp verbanddozen en het gezondheidscentrum in Touba (net over de grens in Senegal) medicijnen tegen malaria. De verbandkist van Tabo (die altijd veel mensen behandelt aan huis) werd aangevuld.

Een greep uit alle individuele hulp:

 • een man met een huidziekte kreeg speciale zeep. Hij is in de loop van de afgelopen twee jaar opmerkelijk opgeknapt.
 • een vrouw met een zware astma-aanval verbleef een paar dagen in het ziekenhuis in Brikama. Daarna ging het veel beter met haar.
 • een matras werd gekocht en vervoerd naar een oude, zieke vrouw in Darsilami.
 • een vrouw was met een zware emmer op haar hoofd tegen de bovenkant van de deuropening aan gelopen en had flink pijn in haar nek. Ze is op ons advies naar de dokter in Brikama gestuurd.
 • Seiny rechts met naast zich zijn tweeling-broer

  Seiny rechts met naast zich zijn tweeling-broer

  Seiny van 2 jaar uit Manduar is door gebrek aan zuurstof tijdens de geboorte zwaar gehandicapt. Omdat de moeder met haar kind stad en land afliep om genezing te vinden hebben we haar aanvankelijk financiële hulp gegeven om vervoer en dokterskosten te betalen. Toen bleek dat er geen verbetering meer in zat hebben we via een Nederlandse kinderfysiotherapeut oefeningen voor Seiny aan de moeder en vader doorgegeven. De familie heeft weinig inkomen, daarom gaven we ook nogal eens een zak rijst.

  Seiny met zijn vader

  Seiny met zijn vader

  De vader doet een opleiding aan de hotelschool en verdient nauwelijks. De moeder hielpen we om een eigen handeltje op te zetten. Seiny wordt langzamerhand te zwaar om op zijn moeders rug gedragen te worden, een rolstoel zal een uitkomst zijn. We kunnen hem aanmelden bij het Lilianefonds, dat speciaal voor gehandicapte kinderen in het leven is geroepen. Seiny heeft een tweelingbroertje: Sanne. Ze lijken sprekend op elkaar. Als je naar Sanne kijkt is het schrijnend om te zien hoe Seiny ook had kunnen zijn.

 • een vrouw met baarmoederhalskanker werd vervoerd naar dokter en ziekenhuis in Brikama en Banjul. Ze kreeg zware pijnmedicatie toen duidelijk werd dat ze niet meer kon genezen. Een verpleegkundige uit Darsilami kon de aangekochte medicatie via injecties toedienen. In juni is de vrouw in het ziekenhuis in Banjul overleden.

Zo is de hulp niet altijd onder één noemer te vangen, maar vaak verweven met tal van andere problemen.

Onderwijs en scholing

Een van de kleuterklassen in Bajiran

Een van de kleuterklassen in Bajiran

Zoals al gezegd hebben we dit jaar veel kunnen doen voor allerlei scholen door de extra ondersteuning die Stichting Dimbalma uit België gaf voor diverse onderwijsprojecten. Een aantal gasten die naar Timberland-lodge kwamen brachten onverwachte giften mee.

De leitjes voor de kleuterschool in Manduar

De leitjes voor de kleuterschool in Manduar

Kleuterschool in Manduar

Kleuterschool in Manduar

 • in Manduar kreeg de kleuterschool een toilet, werd de vloer opnieuw gepleisterd, er kwamen nieuwe ramen en deuren, een kast, tafels en stoeltjes en de kinderen kunnen nu met krijt op nieuwe leitjes leren schrijven. Een timmerman in Brikama heeft in opdracht van ons leitjes gemaakt voor de kleuters, prachtig licht van gewicht en mooi zwart gemaakt. Het is veel goedkoper om steeds nieuw krijt te kopen dan papier, potloden en pennen.
 • in Bajiran heeft de bevolking een tweede klaslokaal van leem gemaakt voor de plaatselijke kleuterschool, waarvan het dak van golfplaten werd voorzien.
 • verder kwamen ook daar tafels en stoeltjes, een kast, leitjes, krijt en ander onderwijsmateriaal. Kortgeleden zijn er toiletten gebouwd en is een waterput gegraven.
 • we voorzagen zowel Manduar als Bajiran van grote matten waarop de peuters (eigenlijk is het een peuter – kleuterschool) kunnen zitten en spelen.
 • in de basisschool in Kitty werden drie klaslokalen en een veranda opnieuw gepleisterd en de kapotte waterpomp op het schoolterrein kon gerepareerd worden.
 • Zingen en dansen in de klas

  Zingen en dansen in de klas

  in Brikama kreeg een basisschool uitbreiding van het watersysteem; nu zijn er daar meer kranen beschikbaar voor de honderden leerlingen.

 • de basisschool in Macouda/ Dombondir (Senegal) bestaat uit een flink aantal lemen lokalen zonder ramen en deuren. De wind en het stof hebben altijd vrij spel gehad, evenals de geiten en schapen die ‘s avonds en ‘s nachts de lokalen als onderdak gebruikten. Met 8 deuren en 32 ramen is dit probleem nu opgelost.
Kumba (rechts) gaat weer naar school

Kumba (rechts) gaat weer naar school

Verder werden weer een aantal kinderen gesponsord, van basisschool tot beroepsopleiding (stage op gebied van installatie zonnepanelen, autoreparatie, kappersopleiding, naaischool en bewerken van stoffen, administratieve opleiding). Schoolgeld werd onder meer betaald voor een kind zonder ouders en voor kinderen waarvan de vader ziek en blind is geworden; het dove meisje Fanta uit Darsilami kreeg opnieuw wat ondersteuning om naar de school voor doven in Serekunda te gaan.

Stimuleren lokale bedrijfjes

Een aantal leningen voor groepen mannen en vrouwen die gezamenlijk iets op hebben gezet (kippenfokkerij, groentetuinen) werd verlengd. Stichting Dimbalma zorgde opnieuw voor meters sterk hekwerk voor de groentetuin van de vrouwen in Macouda.

Nieuwe bakkerij door DimbalmaNieuwe bakkerij door DimbalmaOok kwam Dimbalma haar belofte na een sterkere van cement gebouwde bakkerij te financieren die gerund zal worden door een groep vrouwen in Darsilami. De bakkerij is klaar en heeft een lemen oven met muren van cement eromheen, een plaat -ijzeren dak en ijzeren deuren en ramen. Vorig jaar stortte de lemen versie in bij hevige storm en slagregens. Er komt een nieuwe bakker uit een ander dorp. Verder wat voorbeelden:

 • een vrouwengroep in Bajiran werd geholpen om projecten op te zetten die meer inkomsten brengen voor de bevolking.

  Zwaar werk, dat mengen en scheppen

  Zwaar werk, dat mengen en scheppen

 • een gehandicapte onderwijzer van een kleuterschool in Busura kreeg de reparatie van zijn fiets vergoed.
 • een man uit Marakissa, die met foto’s maken voor anderen een inkomen verwerft, kreeg een bijdrage in de aanschaf van een nieuwe camera (de vorige was gestolen.)

Culturele activiteiten

Strand 2010Zoals elk jaar werd er weer een picknick aan zee gehouden met 70 kinderen en volwassenen. Dit was opnieuw een groot succes omdat veel kinderen nog nooit de zee zagen terwijl ze op 13 km afstand wonen.

 • In Marakissa werden jongeren bijgestaan een gebouw voor de jeugd af te maken.
 • De kleuterscholen in Darsilami kregen een bijdrage om Onafhankelijkheidsdag te vieren.
 • We stimuleerden een culturele ontmoeting tussen jongeren uit diverse dorpen op de grens van Gambia en Senegal.

Directe noodhulp

Jan Dinkelaar en Mama Saho op zijn nieuwe fiets

Jan Dinkelaar en Mama Saho op zijn nieuwe fiets

De meeste noodhulp wordt in de regentijd gegeven, wanneer wind en slagregens veel zwakke daken en lemen muren vernielen. Geld is er vaak niet om die daken al vóór de regen te repareren, vandaar de grotere schade. In augustus 2009 droeg Stichting Darsilami bij aan een landelijke hulpactie in Gambia om de getroffenen van overstromingen in Serekunda te helpen. Vaak is er gebrek aan eten in deze altijd moeilijke tijd. Door middel van zakken rijst wordt dan de ergste nood van diverse families gelenigd.

Behalve medische hulp aan mensen die het helemaal niet kunnen betalen, helpen we ook nogal eens mensen met psychische problemen. “He is mental!” zeggen ze in Gambia, als iemand zich duidelijk anders gedraagt dan wat men als normaal ziet. Zolang iemand geen gevaar is voor zichzelf en anderen wordt hij in de gemeenschap opgenomen, meestal met een glimlach, soms met een blik van ergernis.

Saho met zijn oude fiets

Saho met zijn oude fiets

Mama Saho is zo iemand. In Darsilami kent iedereen hem, een oudere man die weken binnenshuis kan blijven en dan nauwelijks eet en praat. Dan opeens zie je hem weer, uitgelaten bijna. ‘s nachts echter doolt hij rond en roept en schreeuwt tegen mensen die alleen hij ziet. Mama Saho had zijn zinnen gezet op een nieuwe fiets, want zijn oude was kapot gegaan.

Saho met zijn fiets

Saho met zijn fiets

Een van de weinige dingen waar hij echt van kan genieten is fietsen door het dorp. Goede gevers wilden een deel van de kosten voor de fiets betalen en de stichting Mama zou het andere deel bijpassen. Tabo vond een degelijke, maar tweedehands fiets in Brikama.

Mama Saho protesteerde: hoe kon je nou een oude man zoals hij, ook nog eens een oude fiets geven; nee, een echte nieuwe moest het zijn. Een nieuwe bleek goedkoper dan de bewuste tweedehands fiets. Mama Saho kreeg een geheel nieuwe fiets en hij fietst nu trots als een pauw dagelijks door het dorp.

Laatste nieuws uit Darsilami

 • De bakkerij in Darsilami, gefinancierd door Stichting Dimbalma, is klaar en in werking. Een bakker uit Sanyang (dorp aan de kust) is in dienst van de vrouwengroep (“kafo”) en bakt geweldig brood. Direct als een brood uit de oven komt wordt het al verkocht aan de wachtenden en aan de vraag kan nauwelijks worden voldaan. Behalve in Darsilami wordt het brood tot 10 km in Senegal in diverse dorpen afgeleverd.

  Het 2e lokaal van Bajiran in april 2010

  Het 2e lokaal van Bajiran in april 2010

 • Het tweede lokaal van de kleuterschool in Bajiran staat er, met spanten, dak, deur en ramen! Ook de toiletten zijn klaar en de waterput is gegraven. Het drinkwater uit de put, die 9 meter diep is geworden, is zo goed en lekker dat behalve de kleuters ook vele omwonenden ervan komen genieten, een onverwacht extraatje.
 • Op het ruime terrein van de kleuterschool in Bajiran heeft “Yirolu” ( = bomen ) in juli vele jonge boompjes aangeplant, die door de hele gemeenschap zullen worden onderhouden en beschermd. Tabo maakt deel uit van Yirolu, dat door SKOP (Stichting voor Kleinschalige Ontwikkelingsprojecten) wordt gesponsord.

  Markt in Darsilami

  Markt in Darsilami

 • Er valt dit jaar regelmatig voldoende regen, maar de regentijd lijkt minder heftig te zijn dan vorig jaar.

Laatste nieuws van de stichting

In de zomer kregen we bericht van VOF BRAdvies (Bouwregelgeving advies) dat zij garant willen staan voor de nieuwbouw van een gezondheidscentrum / kraamkliniek in Macouda (Senegal), inclusief toiletten, douches, waterput en een systeem van zonnepanelen. Zij gaan

Ontvangers en gevers voor de auto van de stichting

Ontvangers en gevers voor de auto van de stichting

zelf actie voeren om voldoende sponsors voor het project te krijgen in bedrijfsleven, kerk, vriendenkring, etc. De lemen gebouwtjes, die nu in gebruik zijn, worden continue aangevreten door de termieten en zijn daardoor niet lang houdbaar. Het eerste bedrag vanuit hun eigen bedrijf, is al in Darsilami aangekomen en de eerste vrachtwagens zand, grint en zakken cement zijn in Macouda gelost. In de regentijd cementen stenen maken is uitstekend, omdat het cement door al het regenwater extra hard wordt.

Creatieve opbrengsten voor stichting Darsilami:

 • zij bracht haar vakantie door in Darsilami en nam voor de stichting geld van haar familie mee.
 • een senioren gymclub uit Drenthe hield een inzameling onder de leden voor Stichting Darsilami.
 • een schooldirecteur uit Den Haag bood spontaan aan de volledige opleiding van een kind in Darsilami te sponsoren.
 • zij organiseerden in hun tuin twee concerten. De inkomsten zijn voor de stichting.
 • een echtpaar dat Darsilami ieder jaar een bezoek brengt, zag de gammele auto die Tabo voor het stichtingswerk gebruikt en bood aan een betere auto te sponsoren.
 • Een auto voor de stichtingMet bijdragen van vrienden, familie, bedrijven, kerk en eigen bedrijf brachten zij binnen een half jaar het geld bijeen voor een zgn. ‘stichtingsauto’. Een auto met voorwielaandrijving die noodzakelijk is op de zanderige en modderige (in de regentijd) wegen rond Darsilami.
 • een basisschool in hetzelfde dorp organiseerde een microkrediet project en een Afrika markt. De opbrengst is voor onderwijsprojecten van Stichting Darsilami.
 • een koor uit Overijssel bracht eveneens geld bijeen voor scholen in Gambia.
 • zij vierden hun 40-jarig huwelijksfeest en in plaats van cadeaus vroegen ze een bijdrage voor het werk van de Stichting Darsilami.
 • de leerlingen van een heel klein schooltje in Drenthe hebben in het dorp huis aan huis geld opgehaald voor een even klein schooltje in de buurt van Darsilami. De ouders voegden er nog een bedrag aan toe.
 • zij vroeg voor haar 65ste verjaardag geld voor Stichting Darsilami.
 • zij lieten het bedrag dat ze over hadden van hun vakantie in Darsilami bij de stichting achter.
 • een kerk in een dorp in Groningen bracht geld bijeen voor het onderwijs in Darsilami en omstreken.
 • in Darsilami werd er van diverse mensen ongeveer 9.000 euro aan giften en sponsorgelden ontvangen.

Bericht van het bestuur

De 5 x 50 aktie

Een bekend beeld in Darsilami en in vele andere dorpen

Een bekend beeld in Darsilami en in vele andere dorpen

De 5 x 50 Aktie is een groot succes geweest. Na afloop van de 5 jaar zijn een groot deel van de donateurs ons blijven steunen; wij willen u allemaal danken voor dit vertrouwen. Het zou fijn zijn als uw gift weer vóór november 2010 bij ons binnen is. Voor Willemien is dit prettig, zij weet dan voor haar vertrek welke ondersteuning mogelijk is. Zo kunnen wij onze langere projecten voor het komende jaar weer organiseren. Met kleine bedragen kan veel gedaan worden, dat blijkt uit de afgelopen jaren. Soms zijn grotere bedragen nodig (voor nieuwe gebouwen, meubilair, etc.) Dan zoeken we naar hulp van elders. Natuurlijk staan we open voor elk nieuw idee of aanwijzing hoe wij aan deze hulp kunnen komen.

Het bestuur wil iedereen bedanken voor hun gift(en) en hoopt dat deze 5e nieuwsbrief weer een duidelijk beeld geeft van de activiteiten van de stichting. Het bestuur wil Willemien en Tabo bedanken voor de samenwerking en het werk dat zij verrichten in Gambia. Ook dit komende jaar hopen wij ons werk en de samenwerking met behulp van uw donaties te continueren. Uw reacties zijn van harte welkom.