Nieuwsbrief 4

September 2009 » Seizoen 2008 – 2009

Stichting Darsilami

Regentijd in Darsilami

Regentijd in Darsilami

Stichting Darsilami, opgericht in 2005, is een ondersteuningsproject voor Darsilami en omgeving.

Het bestuur van Stichting Darsilami bestaat uit: Jan Dinkelaar (voorzitter), Claartje Dirksmeier (secretaris), Greet Oosterveld (penningmeester) en Annie Haanstra (bestuurslid).

Stichting Darsilami, opgericht in 2005, is een ondersteuningsproject voor Darsilami en omgeving in Gambia. De stichting wil hulp bieden bij:

 • gezondheid, medische zorg
 • onderwijs en scholing
 • stimuleren lokale bedrijfjes
 • culturele activiteiten
 • directe noodhulp
Dans bij een trouwerij

Dans bij een trouwerij

Initiatiefnemers zijn Willemien Oosterveld en Tabo Bojang. Willemien leeft een groot deel van het jaar in Darsilami en is direct betrokken bij de hier genoemde activiteiten in het dorp. Tabo heeft een belangrijk aandeel in de ontwikkeling van het dorp. Zijn grootvader heeft het dorp gesticht.

Regentijd in Darsilami

Regentijd in Darsilami

Tabo is betrokken bij de ondersteuning van tal van ecologische en sociale projecten. De bedoeling is om kleinschalige projecten te ondersteunen waarbij de steun direct ten goede komt aan de plaatselijke bevolking. De stichting werkt zonder winstoogmerk en gaat op een efficiënte manier om met de giften die zij ontvangt.

Vragen

Mocht u als donateur of lezer van de nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen. Het mailadres is: st.darsilami@hotmail.com.

Kinderen in Darsilami

Kinderen in Darsilami

Website

Sinds oktober 2008 is de website online www.darsilami.nl.

Oudste vrouw in Darsilami

Oudste vrouw in Darsilami

Donaties

Alle giften zijn welkom, de kleine, de grote, eenmalig of niet eenmalig en natuurlijk de donaties via het 5x 50 project ( u schenkt vijf jaar 50 euro per jaar.) Uw giften aan onze stichting zijn aftrekbaar voor de belasting.

Informatie

De folder en de nieuwsbrief zijn op te vragen bij:

Stichting Darsilami
Haarsmastraat 14
7983 KL Wapse
Tel: 0521 551590
IBAN: NL96INGB0001312739
BIC: INGBNL2A
Giro: 1312739

Oude man die medicijnen nodig had

Oude man die medicijnen nodig had

Ondersteuningsprojecten

Deze nieuwsbrief beschrijft het 4e jaar van Stichting Darsilami. In Darsilami en omgeving weten steeds meer mensen de weg naar de stichting te vinden.

Koken tijdens een feest

Koken tijdens een feest

Vooral in de regentijd zijn er veel aanvragen en steeds blijft onze werkwijze dezelfde: nagaan of de familie of een instantie kan bijdragen tot het oplossen van het probleem. Is dat niet mogelijk dan bekijken we wat de mensen zelf nog kunnen doen en wat wij vervolgens kunnen bijdragen.

Dit jaar hebben we veel aandacht besteed aan de terugbetalingen van de uitstaande microkredieten. Omdat we eerst willen weten of onze aanpak van het verlenen van microkrediet goed genoeg functioneert, hebben we besloten om terughoudend te zijn met het afsluiten van nieuwe leningen. Later in deze nieuwsbrief meer hierover.

Gezondheid en medische zorg

Verstrekken medicijnen aan de oudste bewoner

Verstrekken medicijnen aan de oudste bewoner

Macouda

Stichting Dimbalma uit België (in de 3e nieuwsbrief ten onrechte nog “Helping Hands” genoemd) zorgde voor medicijnen, verbandmiddelen en ander materiaal voor het gezondheidscentrum in Macouda, net over de grens in Senegal, 3 km van Darsilami. Het is belangrijk dat de medicijnen, vooral die tegen malaria, vóór de regentijd zijn afgeleverd omdat de behoefte hieraan dan groot is. Er is geen apotheek in de omgeving waar alle medicatie verkrijgbaar is, maar het lukte Tabo om binnen twee dagen in drie verschillende steden alles te kopen wat op de lijst van de gezondheidswerker stond.

Medicijnen in Macouda

Medicijnen in Macouda

We hebben onderzocht of de kinderen met oogproblemen in Macouda nog verdere behandeling in Gambia nodig hebben en voor enkele kinderen bleek dat inderdaad het geval te zijn.

Zoals elk jaar hebben we de termieten in het gezondheidscentrum bestreden. Het centrum is van leem gebouwd, en wordt daardoor continue geplaagd door termieten. Graag passen we een andere manier toe dan chemische bestrijding, maar dat is niet mogelijk. Een

Gezondheidswerker in Macouda

Gezondheidswerker in Macouda

nieuw gebouw van cement zou een afdoende oplossing zijn omdat cement niet door termieten kan worden aangevreten.

Enkele voorbeelden van medische zorg:

 • In de regentijd van 2008 zijn een aantal zieken uit Darsilami en omgeving naar een ziekenhuis vervoerd. Geld voor medicatie is er niet altijd en de benodigde medicijnen worden dan ook door de stichting gekocht. Soms overlijdt de patiënt toch, maar in ieder geval is dan door de toediening van medicijnen het lijden tijdens de laatste dagen aanmerkelijk verlicht.
 • Een 34 jarige jonge vrouw uit Darsilami is aan staar geopereerd. Een paar jaar geleden heeft ze dezelfde operatie ondergaan aan het andere oog, want staar komt ook bij jonge mensen voor.
 • Een paar weken na de staaroperatie

  Een paar weken na de staaroperatie

  We zorgden voor een goed matras voor Kumba van 15 jaar die al jaren sikkelcelanemie heeft en vorig jaar aan haar heup is geopereerd. Ze kan alleen met krukken lopen en heeft vooral ’s nachts last van pijnlijke botten. Ook een oude zieke vrouw kreeg een matras.

 • Een deel van de operatiekosten en medicijnen werden vergoed voor een 6-jarig jongetje uit de Casamance in Senegal. Toen hij kleiner was is hij verkeerd geïnjecteerd, waardoor de zenuw van zijn been werd geraakt en hij zijn ene voet niet goed kon gebruiken. Zijn ouders verdienen niet genoeg om de gehele operatie te kunnen betalen.
Verbeteren van de weg

Verbeteren van de weg

Voor de gemeenschap hebben wij het volgende gedaan:

 • De stichting heeft enkele kranen in Darsilami die niet goed functioneerden vervangen, waardoor geen water meer verloren gaat en veel mensen dagelijks hun emmers kunnen vullen.
 • Stichting Darsilami droeg bij aan acties voor wegverbetering door de ‘Cassa Gambia Cross Border Association’. Dit is een organisatie die in de grensgebieden van Gambia en Senegal o.a. probeert vrede te bevorderen, wegen te verbeteren, bomen te planten, gezondheid en medische zorg te verlenen.

Onderwijs en scholing

School in Dombondir

Een van de klassen in Dombondir met de nieuwe schoolbanken

Ook dit jaar werden een aantal kinderen door individuele mensen gesponsord om naar school te gaan, met name naar de basisschool, het vervolgonderwijs en de praktijk voor beroepsonderwijs:

Bestuurslid Greet Oosterveld controleert de schoolbanken

Bestuurslid Greet Oosterveld controleert de schoolbanken

 • Een jongen die een technische opleiding heeft afgerond krijgt een extra praktijktraining op het gebied van zonneenergie; in een land als Gambia een logische ontwikkeling.
 • Voor enkele kinderen wiens vader geen inkomen meer heeft door ziekte wordt het schoolgeld betaald.
 • Kumba, het meisje met sikkelcelanemie dat nog maar kleine stukjes kan lopen, is begonnen met een aantal privélessen van een docent van de middle-school.
  Kumba is gehandicapt en krijgt thuis les

  Kumba is gehandicapt en krijgt thuis les

  Kumba is door ziekte en operatie in jaren niet naar school geweest en heeft veel in te halen.

 • Fanta, een doof meisje van 11 jaar, die nog nooit naar school ging, is door de stichting met haar ouders geholpen om in Serekunda naar de school voor doven te gaan. Een deel van de kosten wordt betaald door het Lilianefonds. Er moest veel geregeld worden want het meisje kon niet meer thuis blijven omdat de afstand te groot is; ze woont nu bij familie in Serakunda. Voor haar is deze nieuwe situatie een grote verandering, want ze kende alleen maar het leven in een klein dorp en haar familie is nu opeens trots op haar. De aandacht en waardering voor gehandicapten is in Afrikaanse landen niet erg groot.
 • Het dove meisje Fanta

  Het dove meisje Fanta

  De basisschool van Dombondir en Macouda, net over de grens in Senegal, kreeg begin 2009 opnieuw schoolbanken van de Hervormde Diakonie van Diever en Wapserveen. Deze keer waren het er 30, goed voor bijna 2 klassen. Dit jaar bleek dat de school hulp had gekregen van een Italiaanse organisatie om 4 nieuwe lokalen te bouwen. Als de bouw klaar is kunnen de noodlokalen van palmbladeren worden afgebroken.

  Kleuterschool in Manduar

  Kleuterschool in Manduar

  Door dit initiatief konden wij onze inzet voor nieuwbouw stopzetten.

 • Een nieuwe kleuterschool in Manduar met een toegewijde en enthousiaste leiding kreeg golfplaten en dakspanten om het lemen lokaal in aanbouw tegen de regens te beschermen.
 • De kleuterschool in Bajiran heeft nog steeds dringend hulp nodig. De bevolking zorgde voor lemen muren van één klaslokaal, maar het dak is nog een probleem. De beste oplossing zou zijn om een gebouw van cement te maken met 2 klaslokalen en één kantoortje. Voor verbetering van het onderwijs is het nodig om de vrijwillige ‘teachers’ een professionele cursus te geven aan het ‘College’ in Brikama, een soort PABO voor kleuterschool- en basisschool.

Stimuleren lokale bedrijven

Overdragen hekwerk in Sifoe

Overdragen hekwerk in Sifoe

Via onze stichting heeft Stichting Dimbalma uit België bijgedragen aan het stimuleren van werk. De gemeente Tervuren, bij Brussel, stelde geld beschikbaar voor de bijenhoudervereniging in Sifoe (3 km van Darsilami), zodat een nieuw aan te leggen groentetuin voor een deel met sterk gaas omheind kon worden.

Aanleg groentetuin in Sifoe

Aanleg groentetuin in Sifoe

De rest van het benodigde geld kregen de bijenhouders, zowel mannen als vrouwen, uit andere giften. Ook verdienden ze met het rondleiden van toeristen binnen hun bijenprojecten. Zo lukte het om een flink terrein te beschermen tegen loslopende koeien, geiten, schapen, varkens en kippen.

Met z'n allen aan het werk in Macouda

Met z'n allen aan het werk in Macouda

Vervolgens werden er allerlei groentes (tomaten, uien, pepers, okra, aubergine etc.) gezaaid en elke dag met water begoten. Ze maken gebruik van een systeem van zonnepanelen en een pomp die het water van diep uit de grond oppompt.

Bouwen van oven voor bakkerij

Bouwen van oven voor bakkerij

Het Belgische WIVO, een organisatie die zich bezig houdt met opleidingen en rekrutering van gemeentepersoneel, heeft voor een vrouwengroep in het Senegalese Macouda gezorgd voor 100 meter hekwerk voor hun groentetuin. De vrouwen in Macouda, nog niet zo ver als de bijenhouders in Sifoe, hebben een groot stuk land ontgonnen en willen naast het gaas de rest omheinen met palmbladeren die daar overvloedig aanwezig zijn. Het nadeel van palmbladeren is echter dat ze elk jaar vervangen moeten worden.

Op het terrein zijn al vier putten met water, dus ook in de droge tijd kan er verbouwd worden. WIVO wilde ook een groep vrouwen uit Darsilami helpen om een bakkerij te beginnen. De oven werd op vakkundige manier gebouwd door een bakker & ovenbouwer uit Guinee Bissau. Om de oven heen werd op de lokale manier een werkplek geconstrueerd, maar de eerste slagregens dit jaar gingen gepaard met onvoorziene stormwinden, bijna windhozen, waardoor het huisje kapot waaide en de lemen oven wegspoelde. Spijtig voor de vrouwen en voor iedereen die aan de bakkerij heeft meegeholpen. Stichting Dimbalma heeft toegezegd mee te werken de bakkerij van wat minder kwetsbaar materiaal opnieuw op te bouwen.

Nog een enkel voorbeeld van het stimuleren van werk:

 • Een gehandicapte onderwijzer van een kleuterschool kreeg de reparatie van zijn fiets vergoed zodat hij weer makkelijker naar zijn werk kon, want lopen is een te grote belasting.
 • Haar huis werd afgemaakt en ze begon een handeltje

  Haar huis werd afgemaakt en ze begon een handeltje

  Een vrouw met zware gezondheidsproblemen uit Darsilami verkocht haar kleren om te overleven. We hebben haar zoveel mogelijk geholpen om haar leven weer in eigen hand te kunnen nemen. Haar huis werd afgemaakt en ze begon een handeltje Haar man is een zwervende bedelaar die bijna nooit thuis is en de vrouw leeft alleen met haar kleindochter van 8 jaar omdat haar dochter overleden is. Haar lemen huis, half af, werd op een simpele manier ‘woonklaar’ gemaakt. We hebben koopwaar voor haar gekocht en kleding voor haarzelf, zodat ze er achter haar koopwaar goed uitzag en meer klanten zou trekken. In het verleden hebben we haar al verschillende keren noodhulp gegeven in de vorm van een zak rijst, maar beter is het als zij zichzelf kan redden.

Vrouwen in Macouda maken het terrein gereed

Vrouwen in Macouda maken het terrein gereed

Zoals al eerder in deze nieuwsbrief vermeld hebben we geprobeerd het geleende geld terug te krijgen. Dit is in Afrika niet eenvoudig. Vaak beschouwen mensen geleend geld als gegeven en degene die het uitleende doet er soms jaren over het terug te krijgen in geld of in natura. Daarom is het voor ons nog zoeken naar de beste werkwijze.

Door duidelijk te maken dat terugbetaling noodzakelijk is en hier steeds weer op terug te komen, kon Tabo kort geleden melden dat er nu diverse mensen bezig zijn met betalen en dat wij zo in staat zijn weer nieuwe leningen te verstrekken.

Culturele activiteiten

Picknick aan zee 2008

Picknick aan zee 2008

Verder zijn er dit jaar niet veel culturele activiteiten geweest binnen de stichting. Een groepje kinderen tussen 12 en 14 jaar kreeg een bijdrage om een dag naar het strand te gaan. Ook was er opnieuw de jaarlijkse picknick aan zee voor zo’n 70 kinderen met begeleiding van volwassenen, dit was weer een groot succes.

Picknick aan zee 2008

Picknick aan zee 2008

Een fantastische ervaring om met een groep kinderen en hulp van volwassenen een dag aan zee te zijn. Met een gehuurde bus en een personenauto worden we in twee ritten naar de zee gebracht. De dag voor vertrek zijn er inkopen gedaan en is er de hele dag gekookt. De bus is een uur van te voren al afgeladen met zo’n 25 tot 30 kinderen die zingen, drummen en vrolijk zijn. Zij zitten op de stoelen, onder de stoelen, op elkaars schoot, kortom, alle plekjes in de bus worden benut.

Picknick aan zee 2008

Picknick aan zee 2008

Aangekomen op het strand, voor sommige is dit de eerste keer dat zij zo’n grote watermassa zien, was de verbazing en het enthousiasme groot: de zee. Dus, kleren uit en rennen naar het water en wij er achteraan, want bijna niemand kan zwemmen.

Picknick aan zee 2008

Picknick aan zee 2008

Het gaat goed, kinderen luisteren en spelen met zand en water, voetballen op het strand. Op geregelde tijden komt ‘catering’ langs en het is leuk te zien hoe alles geregeld is en gedeeld wordt. In de namiddag, als iedereen moe en uitgespeeld is gaat het weer in twee ritten terug naar huis. Op de terugreis zijn de meeste kinderen aan het slapen in de bus, het jaarlijkse ‘zee-uitstapje’ is weer voorbij.

Directe noodhulp

In elkaar gezakt in de regentijd van 2008

In elkaar gezakt in de regentijd van 2008

Ook nu was er zowel in 2008 als in 2009 dezelfde vraag naar hulp in de regentijd: reparatie van daken en huizen, d.m.v. golfplaten en het maken van lemen stenen, niet alleen in Darsilami, maar ook in de omringende dorpen: Marakissa, Dimbaya, Bajiran, Macouda, Manduar en Brikama-Madina. Het valt op dat de regentijd de laatste jaren gepaard gaat met hevige storm en slagregens.

Darsilami regentijd augustus 2009

Darsilami regentijd augustus 2009

Ook vele zakken rijst waren nodig in diverse dorpen om hele families niet te laten verhongeren in de moeilijke regentijd. De vele regen is goed voor nieuwe oogsten, maar in die periode is er soms weinig te eten; als diegene die het geld binnen moet brengen een ongeluk krijgt of ziek wordt en niet meer kan werken wordt een beroep op de stichting gedaan. In ons georganiseerde westen hebben we dan de verzekering of de sociale dienst, in Afrika is er alleen de eigen familie die alles op moet lossen.

Creatieve opbrengsten voor Stichting Darsilami

 • Hij hield op met werken bij het ministerie van milieu en liet alle giften overmaken op de rekening van Stichting Darsilami. Zijn wens is dat het geld gebruikt gaat worden voor de aanleg van een speeltuin voor de kinderen van Darsilami.
 • Alice Spijker en Sander Boertjes reden voor onze stichting

  Alice Spijker en Sander Boertjes reden voor onze stichting

  Een Parochiële Caritas uit Zeeland maakte het geld dat ze tijdens een adventsviering voor senioren bijeen brachten naar de stichting over.

 • Zij vierden hun 60ste en 70ste verjaardag en met hun drie kinderen meegerekend werden ze samen 200 jaar! Alle giften kwamen binnen bij onze stichting.
 • Zij reden met een volkswagenbus van Heino in Nederland naar Darsilami in Gambia en werden gesponsord door vele organisaties en individuele mensen, waardoor een flink bedrag bij de stichting binnenkwam.

Bericht van het bestuur

Het bestuur wil iedereen bedanken voor hun gift(en) en hoopt dat deze 4e nieuwsbrief weer een duidelijk beeld geeft van de activiteiten van de stichting. Het bestuur wil Willemien en Tabo bedanken voor de samenwerking en het werk dat zij verrichten in Gambia. Ook dit komende jaar hopen wij ons werk en de samenwerking met behulp van uw donaties te continueren.